logo

Borgerlig vigsel

Du som vill gifta dig borgerligt är välkommen att ta kontakt med en borgerlig vigselförrättare

Ni kan välja att viga er i Hagfors stadshus eller på annan trevlig plats i kommunen efter överenskommelse med vigselförrättaren.

Vigselförrättare är utsedda av Länsstyrelsen och betraktas som privatpersoner.
Hagfors kommun är inte på något sätt ansvariga för de borgerliga vigselförrättarna, vi tillhandahåller enbart kontaktuppgifterna.

Vigselförrättarna får en symbolisk ersättning från Länsstyrelsen för varje utförd vigsel. Om det blir långa resor till vigselplatsen beroende på brudparets särskilda önskemål, kan vigselförrättaren komma överens med brudparet i förväg om att få reseersättning.

Alla har rätt till en borgerlig vigsel.

Hindersprövning
Innan ett äktenskap får ingås ska det prövas om det finns något hinder mot äktenskapet (hindersprövning). Denna prövning görs av Skatteverket och ska vara klar vid bokningstillfället. Hindersprövningen kan ni antingen beställa via Skatteverkets telefon 0771-567 567 eller skriva ut från Skatteverkets hemsida. Efter godkännande av Skatteverket får ni två intyg; hindersprövning och vigselintyg. Dessa handlingar ska ni ta med till vigseln, annars kan inte vigseln genomföras. Handlingarna är endast giltiga i fyra månader.

För utländska par, eller om en av parterna inte är skriven i Sverige, måste svensk hindersprövning göras. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Utse två vittnen
För att vigseln ska bli giltig måste två vittnen vara med. De som är vittnen ska ha fyllt 18 år och förstå språket som talas. Du och din partner utser vittnena själva. Till vigseln ska de ha med sig giltig legitimation.

Behov av tolk
Om du eller din partner inte förstår eller talar svenska ska en tolk vara med vid vigseln. Det kan till exempel vara ett av vittnena, personen måste ha fyllt 18 år. Blivande makar kan inte tolka åt varandra. Eventuella kostnader för tolk måste ni själva bekosta. Säg till när ni bokar er vigsel om ni har behov av tolk.

Sidansvarig

Senast ändrad

BORGERLIG VIGSELFÖRRÄTTARE

Margret Bergkvist
076-183 03 14

Camilla Hülphers
070-272 16 36

Ylva J. Säfström
076-525 97 43

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.