logo

Beställa betygskopior VUX

Så här går du tillväga för att beställa betygskopior eller begäran om utfärdande av examensbevis.

OBS! Vuxenutbildningen i Hagfors ingår INTE i betygsdatabasen och har ingen automatiskt överföring av betyg till antagning.se. Detta innebär att samtliga betyg från vuxenutbildningen måste scannas in av eleven själv på antagning.se. Skolans studie-och yrkesvägledare är behjälplig vid behov.

Efter avslutad kurs registreras ditt betyg.
Du bestämmer själv när och vilka betyg du vill beställa. Tänk på att vara ute i god tid.

Begäran om utfärdande av slutbetyg eller examensbevis från vuxenutbildningen

Slutbetyg eller examensbevis tar cirka 14 dagar att utfärda. Vi kontaktar dig när betyget är klart att hämta. Du som har ett studiebevis från gymnasieskolan och kompletterar en kurs för att nå examensbevis från vuxenutbildningen måste tänka på att själv begära att ett examensbevis utfärdas med den inlästa kursen. Examensbeviset ska scannas till antagning.se individuellt.

Övriga betyg (enstaka kurser) skickas till dig cirka en vecka efter din beställning.
Sidansvarig

Senast ändrad