logo

Evondos - läkemedelsrobot

Evondos är en läkemedelsrobot som hjälper dig att ta ditt läkemedel vid rätt tidpunkt och i rätt dos och förhoppningen är att det ska leda till en förbättrad hälsa och självständighet.

undersida bild

När det är dags att ta läkemedel ger roboten vägledning både genom att utfärda talade instruktioner, ljudsignaler och genom att visa skriftliga instruktioner på enhetsskärmen med indikatorlampor. Om läkemedlet inte tas efter flera påminnelser kommer dosen att låsas in i enheten och vårdpersonalen kommer att meddelas. Roboten ger en påse med läkemedel som är enkel att öppna.

För mer information kontakta samordnande sjuksköterska i Hagfors kommun, telefon 072-245 23 19.

>> Mer information om Evondos Länk till annan webbplats.

>> Snabbguide - så tryggt och enkelt att använda en Evondos (full version) Länk till annan webbplats.

Publicerad av

Senast ändrad