logo

Socialpsykiatri

Inom socialpsykiatri i Hagfors kan du ansöka om boendestöd, boende, daglig sysselsättning och/eller kontaktperson. För att ha rätt till stöd måste du ansöka enligt socialtjänstlagen (SoL).

För att ha rätt till stöd måste du vara vuxen och antingen tillhöra någon personkrets i LSS eller ha en långvarig dokumenterad psykisk problematik. Det är handläggaren som utreder detta i samband med ansökan, se kontaktuppgifter i högerspalten. Är du inte nöjd med beslutet som fattas finns det möjlighet att överklaga. I vänsterspalten finner du en länk där du kan läsa mer om hur du överklagar.

Boendestöd
Boendestöd är till för att stödja dig att så långt som möjligt själv kunna hantera olika situationer i vardagslivet. Boendestödjaren kan hjälpa till med att strukturera, planera och påminna om olika vardagsaktiviteter. Målet är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Boende
Om du är vuxen och har en funktionsnedsättning som gör att du behöver stöd varje dag kan du ansöka om bostad med särskild service. En bostad med särskild service är en egen lägenhet med eget hyreskontrakt. I nära anslutning till bostaden finns tillgång till gemensamma utrymmen och personal.

Sysselsättning
Du som inte arbetar eller studerar har möjlighet att ansöka om daglig sysselsättning. En meningsfull sysselsättning som stärker dig att få struktur i vardagen. Dina förutsättningar och din egen målsättning är en grund för att kunna gå vidare ut i arbetslivet.

Kontaktperson
Om du har svårigheter med att knyta sociala kontakter kan du ha rätt till kontaktperson. Kontaktpersonen är till för att bryta social isolering som kan bli följden av en funktionsnedsättning. En kontaktperson ska vara en medmänniska och är inte ett professionellt stöd.

Träffpunkt/social gemenskap
På Abborrtorpsvägen 10 D finns en samlingslokal för social gemenskap. Vi erbjuder social samvaro och olika aktiviteter. Kontakta enhetschefen för mer information och öppettider, kontaktuppgifter hittar du i högerspalten.

Kognitiva hjälpmedel
Psykisk funktionsnedsättning innebär att du kan ha flera kognitiva svårigheter som kan påverka förmågan att ta hand om dig själv i det dagliga livet. För att underlätta i vardagen finns olika typer av hjälpmedel för att hålla reda på tiden, hitta från en plats till en annan, få påminnelser, planera din dag, få struktur och ordning i hemmet, att kunna kommunicera med vänner och bekanta. För att bli berättigad ett hjälpmedel gör en arbetsterapeut bedömning av behovet och provar sedan ut lämpligt hjälpmedel. För mer information kontakta kommunrehab, se under rubrik i vänsterspalten.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Verksamhetschef LSS
och socialpsykiatri

Louise Jansson
0563-186 34
louise.jansson@hagfors.se

Handläggare LSS
och socialpsykiatri

Maria Wallmon
070-189 09 41
0563-186 36

Amanda Sjöholm Axelsson
070-270 98 79
0563-186 51

Enhetschef socialpsykiatri
Åsa Jonsson Dahlöv
0563-18643

Anna Hedlund
0563-186 61

Besöksadress
Köpmangatan 3
683 80 Hagfors

Postadress
Hagfors kommun
Individ- och omsorgsavdelningen
683 80 Hagfors

Verksamhetschef HSL/MAS
Isa Nyberg
070-211 24 74
0563-186 26

Verksamhetschef rehabilitering/MAR
Carina Wiberg
070-625 21 00
0563-185 27