logo

Höga vattenflöden

I vår region är det inte ovanligt att vi har en vårflod eller ökade vattenmängder efter ihållande regn. Vatten från norska fjällen rinner ner i Klarälven och genom Klarälvdalen. Även vattensystemet Uvån kan drabbas om det kommer en kraftig vårflod.

undersida bild

Räddningstjänsten kommer att hjälpa till om det blir översvämning men vid stora problem måste de prioritera samhällsviktiga verksamheter som till exempel vårdinrättningar och skolor. Därför är det viktigt att du själv gör vad du kan för att undvika skador på din egendom.

Så här kan du förbereda dig
Om du bor nära vattendrag är det viktigt att du ser över ditt hem och dina ägodelar. Som fastighetsägare har du ett eget ansvar för att skydda din fastighet. Det är även viktigt ur försäkringssynpunkt. Har du tidigare haft problem med vatten i källaren under vår- och försommar bör du förbereda dig.

  • Flytta upp viktiga saker av värde från källare.
  • Skaffa en vattenpump, se till att den fungerar och att du vet hur du använder den.
  • Har du en båt, friggebod eller andra föremål av värde i närheten av vattnet ska du se till att förankra dem säkert eller flytta dem.
  • Försök att täta golvbrunnar, källarfönster och ventiler.
  • Stäng av strömmen till elektriska apparater. Rör inga elektriska apparater då du står på blött golv.

Vattennivåer och varningar för höga flöden

Så här definierar SMHI de olika varningsklassificeringarna:

Definition för Varning klass 1 höga flöden:
Höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vartannat och vart tionde år. Kan medföra mindre översvämningsproblem. Om prognosen ändras till ännu kraftigare flöden uppdateras varningen till en högre varningsklass.

Definition för Varning klass 2 mycket höga flöden:
Mycket höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vart tionde år och vart femtionde år. Översvämningsproblem på utsatta ställen. Om prognosen ändras till ännu kraftigare flöden uppdateras varningen till en högre varningsklass.

Definition för Varning klass 3 extremt höga flöden:
Extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem. Klass 3 är den allvarligaste varningsklassen för höga flöden.

Håll dig uppdaterad om läget

Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad via medier:

Varningar från SMHI Länk till annan webbplats. (sök på Värmland)

Lägesrapporter från MSB Länk till annan webbplats.

Hydrologiska lägesbeskrivningar från SMHI Länk till annan webbplats.

Publicerad av

Senast ändrad