logo

Snö och halka

Här hittar du information om hur Hagfors kommun arbetar med snö- och halkbekämpning på våra gator och vägar

Hagfors kommun snöröjer och halkbekämpar gång- och cykelvägar, gator, torg och parkeringsplatser i samarbete med inhyrda entreprenörer. Utöver de kommunala vägarna finns många mindre enskilda vägar. Många större vägar ses efter av Trafikverket.

När kommer plogbilen?
De områden som vi prioriterar i första hand är GC-vägar, trottoarer, huvudgator i centrum och platser kring våra kommunägda fastigheter såsom vård- och omsorgsboenden och skolor. När alla prioriterade områden har blivit plogade går vi vidare till bostadsområden.

Du kan hjälpa till
Hagfors kommun är ansvariga för snö- och halkbekämpningen, men alla kan vara med och bidra till en bättre vinterväghållning på ett eller annat sätt. Här kan du läsa mer om vad du kan göra.

Blockera inte
Blockera inte vägen, trottoarer eller parkeringar. Tänk på att plogbilen måste ta sig fram. Parkera gärna där det redan är plogat.

Skotta inte ut snön
När du skottar undan snö från din egen tomt och utfart, se till att den inte hamnar på gatan, trottoaren, vändplats eller på gång- och cykelväg. Snön kan frysa och utgör då en fara för bilister, gående och cyklister

Sanda
Ta bort snö och is från gångbanan utanför fastigheten och sanda om det är halt. Sand kan du ofta hämta gratis från någon av kommunens sandlådor, i den mån vi har resurser att fylla. Annars finns halkbekämpning att köpa i byggvaruhandel/lantvaruhandel.

Ha tålamod
Vi kommer till din gata så fort vi kan efter att vi plogat våra prioriterade områden.

Publicerad av

Senast ändrad