logo

Yrkes-sfi Barn och fritid

undersida bild

Beslut om ny utbildningsstart är inte taget. (sidan uppdateras)

Yrkes SFI Barn- och fritid är en yrkesutbildning som vänder sig till dig som trivs i en vardagsmiljö där du arbetar med de yngsta barnen. Utbildningens upplägg är studier i ett baspaket om 800 gymnasiepoäng under två terminer. Därefter erbjuds en påbyggnadsutbildning om 500 poäng. För att nå yrkestitel barnskötare krävs att man har lägst betyget E i samtliga kurser om 1 300 poäng.

Det är lärarledd undervisning 3 dgr/vecka och 2 dagar per vecka sker arbetsplatsförlagt lärande (APL). Med apl menas att man har praktik inom någon av förskolans verksamheter och är ett obligatoriskt inslag i yrkesutbildningen.

Utbildningen vänder sig till dig som har ett annat modersmål än svenska och yrkessvenska finns kopplat till studierna under hela utbildningstiden som ett viktigt inslag för att stärka ditt svenska språk.

Kontakta vår studie-och yrkesvägledare för frågor eller om du vill ha hjälp med din ansökan.

Ansökan, urval och behörighet

Behörig till utbildning är den som har avslutat SFI C (alt. i slutet av kursen) D eller SAS.

Vid fler sökande än platser sker ett urval bl.a genom intervjuer.Publicerad av

Senast ändrad