logo

Slamtömning

Din brunn eller tank ska enligt 26 § i Hagfors kommuns renhållningsordning tömmas på slam en gång per år. Vi aviserar dig innan slambilen kommer.

Det är Ulvsby Miljö AB som är ensam entreprenör om att tömma slambrunnarna i kommunen.

Förbered för slambilen

Som fastighetsägare ansvarar du för att anläggningen kan tömmas. Vägen och slambilens uppställningsplats ska ha tillräckligt utrymme och vara framkomlig utan hinder. Om vägbom finns ska renhållningsavdelningen i god tid ha fått en nyckel eller låskod. Slamskylt ska sitta väl synlig, minst en meter ovan marknivå.


Tillägg för extra slamtömning
Vid behov av extra slamtömning kontakta kommunens kundtjänst för VA och renhållning. Olika tilläggstaxor gäller beroende på hur snabbt du behöver din tömning:

Extra slamtömning inom 5 dagar = 800 kronor per tömning

Extra slamtömning inom 14 dagar = 400 kronor per tömning

Vid behov av akut slamtömning utanför kommunens telefontid kontakta Ulvsby Miljö AB på nummer 0565-310 01. Tillägg för akut slamtömning är 2 700 kronor per tömning.

Slamtömning vartannat år
Om avloppsbrunnen har en tillräcklig kapacitet, belastningen är liten och det finns en godkänd efterföljande rening av avloppsvattnet kan man ansöka om dispens från slamtömning. Ansök genom vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Vartannat år är det längsta tömningsintervall som medges av arbetsmiljöskäl för slamtömningspersonalen.

Uppehåll i hämtning
Uppehåll i hämtning beviljas om fastigheten inte kommer att användas under en sammanhängande period om minst 12 månader för permanentbostäder och minst hela hämtningssäsongen för fritidshus (15 maj till 15 september). Kontakta gärna oss på kundtjänst VA/renhållning, samhällsbyggnadsavdelningen för mer information.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Frågor om tillstånd för anläggande av avlopp och slamtömningsdispens

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

George Hompis
0563-188 58
miljo.bygg@hagfors.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Erik Andersén
0563-188 42

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Natalia Sandberg
0563-186 08

Frågor om slamtömning och fakturor

Kundtjänst samhällsbyggnad

0563-189 90
va-renhallning@hagfors.se