Hjälptjänster

logo

Slamtömning

Din brunn ska enligt 26 § i Hagfors kommuns renhållningsordning tömmas på slam en gång per år.

Det är Sunne Slam- och Brunnrensning som är ensam entreprenör om att tömma slambrunnarna i kommunen.

Extra slamtömning
Vid behov av extra slamtömning kontakta kommunens kundtjänst för VA och renhållning. Tillägg för extra slamtömning är 800 kronor per tömning.

Vid behov av akut slamtömning utanför kommunens telefontid kontakta Sunne Slam & Brunn på nummer 0565-310 01. Tillägg för akut slamtömning är 2 700 kronor per tömning.

Slamtömning vartannat år
Om avloppsbrunnen har en tillräcklig kapacitet, belastningen är liten och det finns en godkänd efterföljande rening av avloppsvattnet kan man ansöka om dispens från slamtömning. Blankett finns i blankettarkivet. Vartannat år är det längsta tömningsintervall som medges av arbetsmiljöskäl för slamtömningspersonalen.

Uppehåll i hämtning
Uppehåll i hämtning beviljas om fastigheten inte kommer att användas under en sammanhängande period om minst 12 månader för permanentbostäder och minst hela hämtningssäsongen för fritidshus (15 maj till 15 september). Kontakta gärna oss på miljö- och byggavdelningen för mer information.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Frågor om tillstånd för anläggande av avlopp och slamtömningsdispens

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Eric Zetterman
0563-188 42

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
George Hompis
0563-188 58
miljo.bygg@hagfors.se

Frågor om slamtömning och fakturor

Kundtjänst VA/renhållning
måndag-torsdag, 08.30-12.00.

0563-189 90
va-renhallning@hagfors.se

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se