logo

Till dig som är fastighetsägare

Kommunen ansvarar för snö- och halkbekämpning på kommunala gator och vägar. Utöver de kommunala vägarna finns många enskilda vägar. Många större vägar ses efter av Trafikverket. Du som fastighetsägare har också ett ansvar för att det ska bli en säker och trygg miljö i ditt bostadsområde.

För gångbanor som ligger utmed din fastighet är det du som fastighetsägare som ansvarar för snöröjning och halkbekämpning. Kombinerade gång- och cykelbanor sköter kommunen underhållet av.

Snö från egen tomt ska läggas upp på den egna tomten eller forslas bort. Fastighetsägaren får inte skotta ut snö i vägen. Detta beror på att det blir en stor trafikfara om det ligger snöhögar på vägarna. Det kan dröja några timmar innan plogbilen kommer och då kan snön hinna frysa.

Du som fastighetsägare har också en skyldighet att se till att snö och is som riskerar att falla ner från tak och rännor tas bort så snart som möjligt. Du ska även varna och informera om det finns rasrisk genom skyltning och avspärrning.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Kundtjänst samhällsbyggnad

0563-189 90
va-renhallning@hagfors.se

Driftledare Gata/Trafik/Park
Malin Skoog