logo

Boende vård och omsorg

Hagfors kommun erbjuder olika former av boenden. Kontakta någon av våra enhetschefer om du vill veta mer.

På Bellmangårdens särskilda boende finns sammanlagt 33 lägenheter fördelade på avdelningarna Bellmanstäppa och Solgläntan. Här finns vård- och omsorgspersonal samt tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Lägenheterna är hyreslägenheter som hyrs av Hagforshem. Lägenheterna är omöblerade vid inflytt. Ett boende på Bellmansgårdens särskilda boende beviljas av biståndshandläggare.

På Bellmangårdens särskilda boende för demens finns sammanlagt 25 lägenheter, fördelade på avdelningarna Bellmansro och Rosengården. Här finns vård- och omsorgspersonal samt tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Lägenheterna är hyreslägenheter som hyrs av Hagforshem. Lägenheterna är omöblerade vid inflytt. Ett boende på Bellmansgårdens särskilda boende för demens beviljas av biståndshandläggare.

På Häggårdens särskilda boende finns sammanlagt 25 lägenheter fördelade på avdelningarna Violen och Linden. Här finns vård- och omsorgspersonal samt tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Lägenheterna är hyreslägenheter som hyrs av Hagforshem. Lägenheterna är omöblerade vid inflytt. Ett boende på Häggårdens särskilda boende beviljas av biståndshandläggare.

Sättragården är ett särskilt boende som ligger i centrala Hagfors. Det finns 48 lägenheter fördelade på avdelningarna Mosippan, Blåsippan och Gullvivan. Här finns vård- och omsorgspersonal samt tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Lägenheterna är hyreslägenheter som hyrs av Hagforshem. Lägenheterna är omöblerade vid inflytt. Ett boende på Sättragårdens särskilda boende beviljas av biståndshandläggare.

På Lillåsens särskilda boende för demens finns det sammanlagt 28 lägenheter fördelade på avdelningarna Gläntan, Dungen och Loftet. Här finns vård- och omsorgspersonal samt tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Lägenheterna är hyreslägenheter som hyrs av Hagforshem. Lägenheterna är omöblerade vid inflytt. Ett boende på Lillåsens särskilda boende beviljas av biståndshandläggare.

  • Läkarbesök sker i samverkan med Region Värmland. Sjuksköterska kallar på läkare när behov uppstår. Betalning för hembesök sker enligt Region Värmlands taxa.
  • I möjligaste mån önskas att anhörig eller närstående bistår med hjälp att sköta dina apoteksärenden.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Bellmansgården, särskilt boende
Avd Solgläntan och Bellmanstäppa
Enhetschef
Gunnar Alphov
0563-187 37

Bellmansgården, demensboende
Avd Rosengården och Bellmansro
Enhetschef
Irmeli Frödén
0563-186 62

Enhetschef
Karl Brokvist
0563-187 49

Sättragården, särskilt boende
Avd Mosippan och Gullvivan
Enhetschef
Catrine Stefansson
0563-186 27

Sättragården, särskilt boende
Avd Blåsippan

Enhetschef
Anna Michelsson
0563-189 68

Lillåsen, demensboende
Avd Gläntan, Loftet och Dungen
Enhetschef
Linda Bijl
0563-187 35

Häggården, särskilt boende
Avd Linden och Violen

Enhetschef
Dunja Begovic
0563-185 44

KOOPERATIVT BOENDE

Äldrekooperativet Hyttgården
Ordförande
Anders Johansson
070-645 43 01

Ansvarig lägenhetsuthyrning
Lisbeth Larsson
073-983 76 14