logo

Boende vård och omsorg

Hagfors kommun erbjuder olika former av boenden. Kontakta någon av våra enhetschefer om du vill veta mer.

Vi genomför säkra besök på våra boenden enligt Socialstyrelsens förordning Länk till annan webbplats. vilket innebär ett stort ansvar för dig som besökare. Besök ska alltid förbokas.

Besök på boenden

Vid besök på Hagfors kommuns särskilda boenden ska man tänka på följande:

  • Boka tid i förväg
    - Tid för besök bokas måndag-fredag klockan 08.00-16.00 (Bellmansgården och Lillåsen måndag-fredag klockan 10.00-13.00) genom att ringa till respektive boende.

  • Inte ha några symtom

  • Vid besöken ska man hålla avstånd, använda anvisad skyddsutrustning och tvätta händerna
  • Du som är ovaccinerad bör särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre

Kontakt för att boka besök:

Sättragården

Grupp 1: 0563-186 72
Grupp 2: 0563-186 73
Grupp 3: 0563-186 74
Grupp 4: 0563-186 75
Grupp 5: 0563-186 76
Grupp 6: 0563-186 77

Lillåsen

Dungen, 0563-187 39

Loftet, 0563-187 34

Gläntan, 0563-187 38

Åsen, 0563-189 52

Bellmansgården

Bellmansro, 0563-187 82

Rosengården, 0563-187 81

Bellmanstäppa, 0563-187 80

Solgläntan, 0563-187 83

Häggården

0563-185 44, 072-585 48 58

På Bellmangårdens särskilda boende finns sammanlagt 33 lägenheter fördelade på avdelningarna Bellmanstäppa och Solgläntan. Här finns vård- och omsorgspersonal samt tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Lägenheterna är hyreslägenheter som hyrs av Hagforshem. Lägenheterna är omöblerade vid inflytt. Ett boende på Bellmansgårdens särskilda boende beviljas av biståndshandläggare.

På Bellmangårdens särskilda boende för demens finns sammanlagt 25 lägenheter, fördelade på avdelningarna Bellmansro och Rosengården. Här finns vård- och omsorgspersonal samt tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Lägenheterna är hyreslägenheter som hyrs av Hagforshem. Lägenheterna är omöblerade vid inflytt. Ett boende på Bellmansgårdens särskilda boende för demens beviljas av biståndshandläggare.

På Häggårdens särskilda boende finns sammanlagt 25 lägenheter fördelade på avdelningarna Violen och Linden. Här finns vård- och omsorgspersonal samt tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Lägenheterna är hyreslägenheter som hyrs av Hagforshem. Lägenheterna är omöblerade vid inflytt. Ett boende på Häggårdens särskilda boende beviljas av biståndshandläggare.

Sättragården är ett särskilt boende som ligger i centrala Hagfors. Det finns 48 lägenheter fördelade på avdelningarna Mosippan, Blåsippan och Gullvivan. Här finns vård- och omsorgspersonal samt tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Lägenheterna är hyreslägenheter som hyrs av Hagforshem. Lägenheterna är omöblerade vid inflytt. Ett boende på Sättragårdens särskilda boende beviljas av biståndshandläggare.

På Lillåsens särskilda boende för demens finns det sammanlagt 28 lägenheter fördelade på avdelningarna Gläntan, Dungen och Loftet. Här finns vård- och omsorgspersonal samt tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Lägenheterna är hyreslägenheter som hyrs av Hagforshem. Lägenheterna är omöblerade vid inflytt. Ett boende på Lillåsens särskilda boende beviljas av biståndshandläggare.

  • Läkarbesök sker i samverkan med Region Värmland. Sjuksköterska kallar på läkare när behov uppstår. Betalning för hembesök sker enligt Region Värmlands taxa.
  • I möjligaste mån önskas att anhörig eller närstående bistår med hjälp att sköta dina apoteksärenden.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Bellmansgården, särskilt boende
Avd Solgläntan och Bellmanstäppa
Enhetschef
Anna Kullander
0563-187 37

Bellmansgården, demensboende
Avd Rosengården och Bellmansro
Enhetschef
Jessica Larsson
0563-187 49

Sättragården, särskilt boende
Avd Mosippan och Gullvivan
Enhetschef
Catrine Stefansson
0563-186 27

Sättragården, särskilt boende
Avd Blåsippan
Enhetschef
Gunnar Alphov
0563-187 03

Lillåsen, demensboende
Avd Gläntan, Loftet och Dungen
Enhetschef
Åsa Lindgren
0563-187 35

Häggården, särskilt boende
Avd Linden och Violen

Enhetschef
Katarina Källberg
0563-185 44

KOOPERATIVT BOENDE

Äldrekooperativet Hyttgården
Ordförande
Anders Johansson
070-645 43 01

Ansvarig lägenhetsuthyrning
Lisbeth Larsson
073-983 76 14

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.