Hjälptjänster

logo

Boende vård och omsorg

Hagfors kommun erbjuder olika former av boenden. Kontakta någon av våra enhetschefer om du vill veta mer.

Bellmansgården i Ekshärad, särskilt boende
På Bellmangårdens särskilda boende finns sammanlagt 33 lägenheter fördelade på avdelningarna Bellmanstäppa och Solgläntan. Här finns vård- och omsorgspersonal samt tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Lägenheterna är hyreslägenheter som hyrs av Hagforshem. Lägenheterna är omöblerade vid inflytt. Ett boende på Bellmansgårdens särskilda boende beviljas av biståndshandläggare.


Bellmansgården i Ekshärad, särskilt boende demens

På Bellmangårdens särskilda boende för demens finns sammanlagt 25 lägenheter, fördelade på avdelningarna Bellmansro och Rosengården. Här finns vård- och omsorgspersonal samt tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Lägenheterna är hyreslägenheter som hyrs av Hagforshem. Lägenheterna är omöblerade vid inflytt. Ett boende på Bellmansgårdens särskilda boende för demens beviljas av biståndshandläggare.


Häggården i Råda, särskilt boende
På Häggårdens särskilda boende finns sammanlagt 25 lägenheter fördelade på avdelningarna Violen och Linden. Här finns vård- och omsorgspersonal samt tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Lägenheterna är hyreslägenheter som hyrs av Hagforshem. Lägenheterna är omöblerade vid inflytt. Ett boende på Häggårdens särskilda boende beviljas av biståndshandläggare.


Sättragården i Hagfors, särskilt boende

Sättragården är ett särskilt boende som ligger i centrala Hagfors. Det finns 48 lägenheter fördelade på avdelningarna Mosippan, Blåsippan och Gullvivan. Här finns vård- och omsorgspersonal samt tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Lägenheterna är hyreslägenheter som hyrs av Hagforshem. Lägenheterna är omöblerade vid inflytt. Ett boende på Sättragårdens särskilda boende beviljas av biståndshandläggare.


Lillåsen i Hagfors, särskilt boende demens
På Lillåsens särskilda boende för demens finns det sammanlagt 28 lägenheter fördelade på avdelningarna Gläntan, Dungen och Loftet. Här finns vård- och omsorgspersonal samt tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Lägenheterna är hyreslägenheter som hyrs av Hagforshem. Lägenheterna är omöblerade vid inflytt. Ett boende på Lillåsens särskilda boende beviljas av biståndshandläggare.


Övrig information för dig som bor på särskilt boende
- Läkarbesök sker i samverkan med Region Värmland. Sjuksköterska kallar på läkare när behov uppstår. Betalning för hembesök sker enligt Region Värmlands taxa.

- I möjligaste mån önskas att anhörig eller närstående bistår med hjälp att sköta dina apoteksärenden.

Sidansvarig

Senast ändrad

2019-12-11

KONTAKTUPPGIFTER

Bellmansgården, särskilt boende
Avd Solgläntan och Bellmanstäppa
Enhetschef
Anna Kullander
0563-187 37

Bellmansgården, demensboende
Avd Rosengården och Bellmansro
Enhetschef
Jessica Larsson
0563-187 49

Sättragården, särskilt boende
Avd Mosippan och Gullvivan
Enhetschef
Catrine Stefansson
0563-186 27

Sättragården, särskilt boende
Avd Blåsippan
Enhetschef
Åsa Lindgren
0563-187 03

Lillåsen, demensboende
Avd Gläntan, Loftet och Dungen
Enhetschef
Ida Bergman
0563-187 35

Häggården, särskilt boende
Avd Linden och Violen

Enhetschef
Katarina Källberg
Vik enhetschef Marcus Goldson
0563-185 44

KOOPERATIVT BOENDE

Äldrekooperativet Hyttgården
Ordförande
Anders Johansson
070-645 43 01

Ansvarig lägenhetsuthyrning
Lisbeth Larsson
073-983 76 14

BROSCHYRER

BellmansgårdenPDF (pdf, 219.7 kB)

Demensboende, BellmansgårdenPDF (pdf, 219.5 kB)

HäggårdenPDF (pdf, 258.5 kB)

SättragårdenPDF (pdf, 191.9 kB)

LillåsenPDF (pdf, 250.6 kB)

KONTAKT

0563-185 00
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se