logo

Krisberedskap

Någon gång händer det. Frågan är bara när. Elen försvinner. Ingen vet hur länge. Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid. Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som vi är vana vid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information.

Krisberedskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram broschyren "Om krisen eller kriget kommer". Alla hushåll i Sverige fick den hemskickad 2018. Den går fortfarande att beställa, ladda ner eller lyssna på. Den finns även på flera språk.

» Läs broschyren Om kriget eller krisen kommer Länk till annan webbplats.

Att kunna klara några dygn utan el, vatten eller mat är ingen lätt situation. Men de flesta av oss kan klara det om vi tänker efter före. Om de flesta av oss klarar de första akuta dygnen underlättar det för dem som är mest nödställda. Då kan samhällets resurser användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Vad behöver jag ha hemma?

Förbered dig genom att fundera på vad du kan behöva ha hemma vid händelse av en kris. En och samma händelse kan drabba oss olika. Det betyder att vi behöver ha olika saker hemma.

Exempel är vattendunkar, campingkök med bränsle, ficklampa med extra batterier, radio med batterier, kontanter, varma kläder, filtar med mera.

» Information om hur du förbereder dig för kris Länk till annan webbplats.

Vid en kris kan du lyssna efter information på Sveriges Radio P4. Har du ingen radio kan du använda bilradion.

Filmen "Om krisen kommer" är utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Filmen visar hur en familj i en lägenhet drabbas av ett långt elavbrott. Filmen beskriver vad som är viktigt att tänka på, vad som är bra att ha hemma och vad du själv kan göra om du hamnar i samma situation.

» Se filmen om krisen kommer Länk till annan webbplats.

Filmen "Om det blir el- eller värmeavbrott - vad gör du då?" är utgiven av Energimyndigheten.

Filmen ger dig tips och råd om hur du kan förbereda dig för att klara ett längre el- eller värmeavbrott i ditt hem.

» Se filmen Om det blir el- eller värmeavbrott - vad gör du då? Länk till annan webbplats.


Runt om i Sverige finns ett stort antal skyddsrum som ska skydda befolkningen vid krig. I fredstid får skyddsrummen användas till annat, men de ska kunna iordningställas inom två dygn.

» Vart finns ditt närmaste skyddsrum? Länk till annan webbplats.

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Dit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Du kan också ringa och lämna information till 113 13.

Viktiga telefonnummer:

  • 112: Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö
  • 114 14: Polisens nummer vid icke-akuta händelser
  • 1177: Sjukvårdsrådgivning
  • 113 13: Informationsnummer vid olyckor och kriser

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Den genomförs i hela Sverige under vecka 39.

Årets tema för Krisberedskapsveckan är mat.

De grundläggande och återkommande målen med Krisberedskapsveckan är:

  • att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig
  • att fler privatpersoner skaffar sig en egenberedskap
  • att den lokala riskkommunikationen utvecklas.

Krisberedskapsveckan fortsätter alltså att att signalera huvudbudskapet att varje människa är en viktig resurs i vårt lands samlade förmåga att möta olika hot.

Närmare åtta av tio personer som bor i Sverige tycker att det är viktigt med frågor som rör den egna och anhörigas säkerhet och hälsa inför samhällskriser. Samtidigt uppger 40 procent att de inte vet hur de ska förbereda sig för att bättre klara av en vardag som plötsligt vänds upp och ner och mycket av samhällets service inte fungerar. (Källa: MSB)

För att öka människors beredskap inför samhällskriser arrangerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med kommunerna Krisberedskapsveckan i Sverige.

Samhällsskydd och beredskap är allt det arbete som Hagfors kommun gör för att alla kommunala verksamheter ska vara så väl förberedda som möjligt när det inträffar en kris. Det kan handla om allt från påfrestande vädersituationer med begränsade översvämningar som följd, till en större och mer omfattande händelse som hotar att sätta livsviktiga samhällsfunktioner, som exempelvis sjukvården, ur spel.

Krishantering handlar om vad Hagfors kommun gör när krisen är ett faktum. Förutom att rädda liv gäller det att hålla viktiga funktioner i samhället igång och att begränsa skador på egendom och miljö.

Publicerad av

Senast ändrad