logo

Logotyperna

Vi har två logotyper: en för myndighetsinformation och en för varumärkeskommunikation.

undersida bild

Myndighetsinformation

Kommunvapnet är kommunens officiella logotyp som används när myndigheten Hagfors kommun informerar.
Kommunvapnet används vid all offentlig korrespondens och finns på allt kontorstryck som brevpapper, visitkort och så vidare.

Kommunvapnet ska i möjligaste mån användas i färg. Om det av tekniska skäl inte är möjligt kan den svartvita varianten användas.

Friytan runt kommunvapnet ska alltid vara minst 10 millimeter.

Varumärkeskommunikation

Under begreppet kommunikation faller sådant som kan komma både turister och kommuninvånare till nytta men som inte är ren information. Här vill vi visa upp varumärket Hagfors som ett levande och spännande varumärke.  
Vi vill få mottagaren att känna ”Vad kul, nu hittar de på något igen” och kommunikationen får inte upplevas för stel.

Varumärkets logotyp är färgrutor och stripe.

Boxen används när stripen inte passar, till exempel på T-shirts eller banderoller.

Text på svart platta utan rutorna använder vi i smala annonser, där färgrutorna skulle ha blivit mindre än 5 mm höga.

I vissa fall kan det vara motiverat att använda profilfägerna i rubriker eller underrubriker istället för svart text. Ett annat sätt att lyfta delar av texten är att lägga den på ljus skuggad platta, exempelvis i stora annonser med mycket text.

Publicerad av

Senast ändrad