logo

Trafik och gator

I Hagfors kommun arbetar vi för att du ska kunna transportera dig tryggt och säkert på våra vägar, oavsett om du är bilist, cyklist eller gångtrafikant.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Driftledare Gata/Trafik/Park
Malin Skoog

Kundtjänst samhällsbyggnad

0563-189 90

va-renhallning@hagfors.se