Hjälptjänster

logo

Miljöavdelningens vanligaste hänvisningar

Miljö- och byggavdelningen får många frågor om djur både vilda och tama, nedan kan du se de vanligaste hänvisningarna vi gör.

Påkörda vilda djur
Polisen i Värmland 114 14

På naturvårdsverkets hemsida finner du mer information om du skulle köra på några av följande vilda djur: björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur utter, vildsvin, mufflonfår, örn.

Påkörd hund eller katt
Kontakta ägare eller polisen i Värmland 114 14 

Skadade tama djur eller misstanke om vanvård av djur
Länsstyrelsen i Värmland
010-224 70 00

Skadade/sjuka vilda djur inom planlagt område
Polisen i Värmland 114 14

Skadade/sjuka vilda djur utanför planlagt område
Jakträttsinnehavare

Döda tama djur
Jordbruksverket 0771-223 223 eller miljö- och byggavdelningen 0563-18500

Döda vilda djur eller sjuka djur
Miljö- och byggavdelningen 0563-18500
Statens Veterinärmedicinska anstalt 018-67 40 00

Aggressiva älgar
Polisen i Värmland 114 14

Skadedjur, små kryp
Skadedjursbekämpningsföretag

Störande tama djur
Miljö- och byggavdelningen 0563-18500

Tillstånd för orm, höns eller lantdjur inom planlagt område
Miljö- och byggavdelningen 0563-18500

Sidansvarig

Senast ändrad

2019-01-11

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se