logo

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ och kan ses som kommuners motsvarighet till riksdagen.

I kommunfullmäktige tas beslut på kommunövergripande nivå, till exempel om kommunens budget, kommunalskattens storlek, vilka utskott som ska finnas i kommunen, om taxor och avgifter samt mål för kommunens olika verksamheter.

En bild över fullmäktigesalen.

Lista på ärenden som ska behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde 2022-09-26 kl. 19:00.


1. Val av protokollsjusterare

2. Utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden, bilaga Pdf, 256.8 kB, öppnas i nytt fönster.

3. Partistöd 2022, bilaga Pdf, 455.7 kB, öppnas i nytt fönster.

4. Tilläggsanslag för utbyte och utökning av IT-utrustning för politiker, bilaga Pdf, 398.8 kB, öppnas i nytt fönster.

5. Beslut om betydande miljöpåverkan avfallsplan, bilaga Pdf, 277.9 kB, öppnas i nytt fönster.

6. Beslut att anta förslag till Detaljplan för Brage 10, Hagfors kommun, Värmlands län, bilaga Pdf, 7.2 MB, öppnas i nytt fönster.

7. Revidering av reglemente för hjälpmedelsnämnden gällande närvaro på distans, bilaga Pdf, 804.9 kB, öppnas i nytt fönster.

8. Avgift till Värmlands läns kalkningsförbund 2023, bilaga Pdf, 195.1 kB, öppnas i nytt fönster.

9. Årsredovisning 2021 för Värmlands läns vårdförbund, bilaga Pdf, 16.5 MB, öppnas i nytt fönster.

10. Avsägelse av uppdrag - Tomas Braneby, bilaga Pdf, 132.7 kB, öppnas i nytt fönster.

11. Avsägelse av uppdrag - Jan Pfeiffer, bilaga Pdf, 134.4 kB, öppnas i nytt fönster.

12. Anmälningsärenden, bilaga Pdf, 78.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Mandatperiod 2018-10-15 – 2022-10-14

Efter valet 2018 ser mandatfördelningen i kommunfullmäktige ut så här:

Oberoende Realister 13
Socialdemokraterna 12
Centerpartiet 3
Sverigedemokraterna 3
Vänsterpartiet 2
Moderaterna 1
Liberalerna 1

Ledamöter

Jens Fischer (OR)
Tomas Pettersson (S)
Annika Hagberg (OR)
Ulla Lundh (S)  
Boo Westlund (OR)

Göran Eriksson (S), 1:e vice ordförande
Stellan Andersson (C)
Yadviha Löf (SD)
Christina Axelsson (OR)
Pernilla Boström (S)

Lars Östlund (V)
Thony Liljemark (OR)
Håkan Lindh (S)
Birgitta Söderlund (OR)
Jessica Larsson (S)

Anna-Karin Berglund (C), 2:e vice ordförande
Katarina Carlsten (OR)
Erik Fröjel (S)
Roger Brodin (M)
Mikael Edvardsson (SD)

Tomas Braneby (OR)
Malin Ericsson (S)
Joakim Biehl (L)
Jan Pfeiffer (OR)
Joakim Lander (S)

Anna Oskarson (OR)
Margot Karlsson (S)  
William Åkerström (OR)
Sten-Inge Olsson (S)
David Bildt (C)

Joline Hedell (V)
Thor Millvik (OR), ordförande
Åsa Johansson (S)
Karl Persson (SD)
Nenne Westlund (OR)

Ersättare

Kenneth Olsson (M)  
Helena Eriksson (M) 
Hanna Isaksson (C)
Pernilla Henriksson Nykvist (C)  
Anders Ekelund Karlsson (L) 
Jennie Sjögren (L)
Margret Bergkvist (S)
Anita Grundqvist Heikkinen (S)
Leif Andersson (S)
Oliver Persson (S)
Ingegärd Olsson (S)
Bodil Tönnberg (V)
Daniel Jäger (V)
Jan Klarström (SD) 
Olof Bernt (SD)
Linn Jensen (OR)
Kerry Larsmalm (OR)
Benaoun "Ben" Hamaeid (OR)
Jeroen van Bussel (OR)
Torbjörn Hedlund (OR)
Patrik Eliasson (OR)

Publicerad av

Senast ändrad

KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN

Kommunfullmäktige sammanträder vanligen en gång i månaden.

Tid och plats för

kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i Veckobladet samt här på hemsidan.

Du är välkommen att lyssna på fullmäktiges sammanträden.

HÄMTA LISTA PÅ FULLMÄKTIGES ÄRENDEN HÄR (pdf)

2022-09-26 Pdf, 100.1 kB, öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.