Hjälptjänster

logo

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ och kan ses som kommuners motsvarighet till riksdagen.

I kommunfullmäktige tas beslut på kommunövergripande nivå, till exempel om kommunens budget, kommunalskattens storlek, vilka utskott som ska finnas i kommunen, om taxor och avgifter samt mål för kommunens olika verksamheter.

Lista på ärenden som ska behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde måndag 27 januari 2020 klockan 19.00.

 

1. Val av protokollsjusterare

2. Allmänhetens frågestund på kommunfullmäktige 2020

3. Kommunkoncernens låneram, bilagaPDF (pdf, 306.5 kB) 

4. Beslut om planbesked: Ändring av DETALJPLAN FÖR METANOLFABRIK Hagfors kommun (LM aktnr 1783-P10/1), för att förlänga genomförandetiden samt att genomföra samråd, bilagaPDF (pdf, 21.1 MB) 

5. Beslut om tidsmässig förlängning Avtal gällande trafiklösning Hagfors Kommun och Värmlandsmetanol AB, bilagaPDF (pdf, 3.4 MB) 

6. Val av ledamöter och ersättare till Kooperativa hyresrättsföreningen Uvå Strand

7. Val av revisor och ersättare till Kooperativa hyresrättsföreningen Uvå Strand

8. Stadgar för Kooperativa hyresrättsföreningen Uvå Strand, bilagaPDF (pdf, 1.3 MB) 

9. Vård- och omsorgstaxa 2020, bilagaPDF (pdf, 469.9 kB) 

10. Svar på medborgarförslag om aktivitetshus för föreningar i Hagfors, bilagaPDF (pdf, 536.4 kB) 

11. Anmälningar, bilagaPDF (pdf, 117.9 kB) 

Mandatperiod 2018-10-15 – 2022-10-14

Efter valet 2018 ser mandatfördelningen i kommunfullmäktige ut så här:

Oberoende Realister 13
Socialdemokraterna 12
Centerpartiet 3
Sverigedemokraterna 3
Vänsterpartiet 2
Liberalerna 1
Moderaterna

Ledamöter

Jens Fischer (OR)
Tomas Pettersson (S)
Peter Åkerström (OR), ordförande
Ulla Lundh (S)  
Boo Westlund (OR)

Göran Eriksson (S), 1:e vice ordförande
Stellan Andersson (C)
Niklas Ottosson (SD)
Christina Axelsson (OR)
Pernilla Boström (S)

Kristoffer Ejnermark (V)
Åsa-Kréstin Höglund (OR)
Håkan Lindh (S)
Birgitta Söderlund (OR)
Jessica Larsson (S)

Anna-Karin Berglund (C), 2:e vice ordförande
Katarina Carlsten (OR)
Erik Fröjel (S)
Roger Brodin (M)
Mikael Edvardsson (SD)

Peter Brunius (OR)
Malin Ericsson (S)
Joakim Biehl (L)
Jan Pfeiffer (OR)
Joakim Lander (S)

Anna Oskarson (OR)
Lena Svensson (S)
Bosse Söderlund (OR)
Sten-Inge Olsson (S)
David Bildt (C)

Joline Hedell (V)
Thor Millvik (OR)
Åsa Johansson (S)
Karl Persson (SD)
Nenne Westlund (OR)

Ersättare

Kenneth Olsson (M)  
Helena Eriksson (M) 
Per-Håkan Häll (C)  
Hanna Isaksson (C)  
Anders Ekelund Karlsson (L) 
Jennie Sjögren (L)
Jan Bergqvist (S)  
Margot Karlsson (S)  
Jan Sandström (S)
Madelene Tönnberg (S)
Anders Thörne (S) 
Margret Bergkvist (S)
Anna Hammar (V)  
Daniel Tell (V)
Yadviha Löf (SD)  
Jan Klarström (SD) 
Thony Liljemark (OR)
William Åkerström (OR)
Linus Köhler (OR)
Eva Johansson (OR)
Tomas Braneby (OR)
Annika Hagberg (OR)
Linn Jensen (OR)


Sidansvarig

Senast ändrad

2020-01-22

KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN

Kommunfullmäktige sammanträder vanligen en gång månaden.

Tid och plats för

kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i Veckobladet samt här på hemsidan.

Du är välkommen att lyssna på fullmäktiges sammanträden.

Text

HÄMTA LISTA PÅ FULLMÄKTIGES ÄRENDEN HÄR (pdf)

2020-01-27PDF (pdf, 20.7 kB)

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se