Hjälptjänster

logo

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ och kan ses som kommuners motsvarighet till riksdagen.

I kommunfullmäktige tas beslut på kommunövergripande nivå, till exempel om kommunens budget, kommunalskattens storlek, vilka utskott som ska finnas i kommunen, om taxor och avgifter samt mål för kommunens olika verksamheter.

En bild över fullmäktigesalen.

Lista på ärenden som ska behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde måndag 28 september kl. 19:00.

 

1. Val av protokollsjusterare

2. Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmars ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat, bilagaPDF (pdf, 581.5 kB)

3. Ansökan om extra bidrag till byggandet av fotbollshallen, airdome, bilagaPDF (pdf, 501.8 kB)

4. Partistöd 2020, bilagaPDF (pdf, 366.4 kB)

5. Inkommen interpellation, bilagaPDF (pdf, 240.7 kB)

6. Avsägelse av uppdrag/Jan Pfeiffer, bilagaPDF (pdf, 195.2 kB)

7. Avsägelse av uppdrag/Marie Oskarson, bilagaPDF (pdf, 256.6 kB)

8. Avsägelse av uppdrag/Jens Fischer, bilagaPDF (pdf, 218.8 kB)

9. Val av ersättare till Hagfors Energi AB

10. Svar på medborgarförslag - Önskemål om toalettbyggnad i Blinkenbergsparken, bilagaPDF (pdf, 504.1 kB)

11. Anmälningar, bilagaPDF (pdf, 117.8 kB)


Mandatperiod 2018-10-15 – 2022-10-14

Efter valet 2018 ser mandatfördelningen i kommunfullmäktige ut så här:

Oberoende Realister 13
Socialdemokraterna 12
Centerpartiet 3
Sverigedemokraterna 3
Vänsterpartiet 2
Liberalerna 1
Moderaterna

Ledamöter

Jens Fischer (OR)
Tomas Pettersson (S)
Peter Åkerström (OR), ordförande
Ulla Lundh (S)  
Boo Westlund (OR)

Göran Eriksson (S), 1:e vice ordförande
Stellan Andersson (C)
Yadviha Löf (SD)
Christina Axelsson (OR)
Pernilla Boström (S)

Kristoffer Ejnermark (V)
Thony Liljemark (OR)
Håkan Lindh (S)
Birgitta Söderlund (OR)
Jessica Larsson (S)

Anna-Karin Berglund (C), 2:e vice ordförande
Katarina Carlsten (OR)
Erik Fröjel (S)
Roger Brodin (M)
Mikael Edvardsson (SD)

Peter Brunius (OR)
Malin Ericsson (S)
Joakim Biehl (L)
Jan Pfeiffer (OR)
Joakim Lander (S)

Anna Oskarson (OR)
Lena Svensson (S)
William Åkerström (OR)
Sten-Inge Olsson (S)
David Bildt (C)

Joline Hedell (V)
Thor Millvik (OR)
Åsa Johansson (S)
Karl Persson (SD)
Nenne Westlund (OR)

Ersättare

Kenneth Olsson (M)  
Helena Eriksson (M) 
Per-Håkan Häll (C)  
Hanna Isaksson (C)  
Anders Ekelund Karlsson (L) 
Jennie Sjögren (L)
Jan Bergqvist (S)  
Margot Karlsson (S)  
Jan Sandström (S)
Madelene Tönnberg (S)
Anders Thörne (S) 
Margret Bergkvist (S)
Anna Hammar (V)  
Daniel Tell (V)
Jan Klarström (SD) 
Olof Bernt (SD)
Linus Köhler (OR)
Tomas Braneby (OR)
Annika Hagberg (OR)
Linn Jensen (OR)

Kerry Larsmalm (OR)
Benaoun "Ben" Hamaeid (OR)

Sidansvarig

Senast ändrad

2020-09-18

KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN

Kommunfullmäktige sammanträder vanligen en gång månaden.

Tid och plats för

kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i Veckobladet samt här på hemsidan.

Du är välkommen att lyssna på fullmäktiges sammanträden.

Text

HÄMTA LISTA PÅ FULLMÄKTIGES ÄRENDEN HÄR (pdf)

2020-09-28PDF (pdf, 187.4 kB)

KONTAKT

0563-185 00
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se