Hjälptjänster

logo

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ och kan ses som kommuners motsvarighet till riksdagen.

I kommunfullmäktige tas beslut på kommunövergripande nivå, till exempel om kommunens budget, kommunalskattens storlek, vilka utskott som ska finnas i kommunen, om taxor och avgifter samt mål för kommunens olika verksamheter.

Lista på ärenden som ska behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde måndag 25 november 2019 klockan 19.00.


1. Val av protokollsjusterare

2. Allmänhetens frågestund på kommunfullmäktige 2019

3. Budget 2020, bilagaPDF (pdf, 748.6 kB)

4. Förlag till budget för revisorernas verksamhet 2020, bilagaPDF (pdf, 214.5 kB)

5. Ny bolagsordning för Hagforshem AB, bilagaPDF (pdf, 409.6 kB)

6. Avsättning allvädersbanor, bilagaPDF (pdf, 462 kB)

7. Kommunal borgen för Kooperativa bostäder, bilagaPDF (pdf, 27.1 MB)

8. Medborgardialog om Folkets park, Hagfors, bilagaPDF (pdf, 219.5 kB)

9. Avsägelse av uppdrag - Emma Koskelainen, bilagaPDF (pdf, 253.3 kB)

10. Svar på Medborgarförslag - att göra isbana vid Älvstranden Bildningscentrum, bilagaPDF (pdf, 811.9 kB)

11. Svar på Medborgarförslag - önskemål om fasta farthinder på Rysktorpsvägen, Hagälven, Hagfors, bilagaPDF (pdf, 562.3 kB)

12. Svar på Medborgarförslag angående skatepark i Sunnemo, bilagaPDF (pdf, 538 kB)

13. Svar på Medborgarförslag - önskemål om anslagstavla på torget i Hagfors, 1, bilagaPDF (pdf, 541.4 kB)

14. Svar på Medborgarförslag - om uppsättande av anslagstavla, 2, bilagaPDF (pdf, 538.1 kB)

15. Anmälningar, bilagaPDF (pdf, 148.9 kB)

Mandatperiod 2018-10-15 – 2022-10-14

Efter valet 2018 ser mandatfördelningen i kommunfullmäktige ut så här:

Oberoende Realister 13
Socialdemokraterna 12
Centerpartiet 3
Sverigedemokraterna 3
Vänsterpartiet 2
Liberalerna 1
Moderaterna

Ledamöter

Jens Fischer (OR)
Tomas Pettersson (S)
Peter Åkerström (OR), ordförande
Ingemar Tönnberg (S)
Boo Westlund (OR)

Göran Eriksson (S), 1:e vice orförande
Stellan Andersson (C)
Niklas Ottosson (SD)
Christina Axelsson (OR)
Pernilla Boström (S)

Kristoffer Ejnermark (V)
Åsa-Kréstin Höglund (OR)
Håkan Lindh (S)
Birgitta Söderlund (OR)
Jessica Larsson (S)

Anna-Karin Berglund (C), 2:e vice ordförande
Katarina Carlsten (OR)
Erik Fröjel (S)
Roger Brodin (M)
Mikael Edvardsson (SD)

Peter Brunius (OR)
Malin Ericsson (S)
Hans Liljas (L)
Jan Pfeiffer (OR)
Joakim Lander (S)

Anna Oskarson (OR)
Lena Svensson (S)
Bosse Söderlund (OR)
Sten-Inge Olsson (S)
David Bildtsén (C)

Joline Hedell (V)
Thor Millvik (OR)
Åsa Johansson (S)
Karl Persson (SD)
Nenne Westlund (OR)

Ersättare

Kenneth Olsson (M)  
Helena Eriksson (M) 
Per-Håkan Häll (C)  
Hanna Isaksson (C)  
Emma Koskelainen (L)
Joakim Biehl (L) 
Ulla Lundh (S)  
Jan Bergqvist (S)  
Margot Karlsson (S)  
Jan Sandström (S)
Madelene Tönnberg (S)
Anders Thörne (S) 
Anna Hammar (V)  
Daniel Tell (V)
Yadviha Löf (SD)  
Jan Klarström (SD) 
Thony Liljemark (OR)
William Åkerström (OR)
Linus Köhler (OR)
Eva Johansson (OR)
Tomas Braneby (OR)
Annika Hagberg (OR)
Linn Jensen (OR)


Sidansvarig

Senast ändrad

2019-11-19

KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN

Kommunfullmäktige sammanträder vanligen en gång månaden.

Tid och plats för

kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i Veckobladet samt här på hemsidan.

Du är välkommen att lyssna på fullmäktiges sammanträden.

Text

HÄMTA LISTA PÅ FULLMÄKTIGES ÄRENDEN HÄR (pdf)


2019-11-25PDF (pdf, 23.8 kB)

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se