logo

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ och kan ses som kommuners motsvarighet till riksdagen.

I kommunfullmäktige tas beslut på kommunövergripande nivå, till exempel om kommunens budget, kommunalskattens storlek, vilka utskott som ska finnas i kommunen, om taxor och avgifter samt mål för kommunens olika verksamheter.

En bild över fullmäktigesalen.

Lista på ärenden som ska behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde måndag 27 november:

1.

Val av protokolljusterare

2.

Driftbudget 2024 och plan 2025-2026 Pdf, 980.8 kB, öppnas i nytt fönster.

3.

Investeringsbudget 2024 och plan 2025-2030 Pdf, 132.7 kB, öppnas i nytt fönster.

4.

Förslag till budget för revisorernas verksamhet 2024 Pdf, 91.6 kB, öppnas i nytt fönster.

5.

Initiativ till kommunstyrelsen-Hagfors kommun måste säga nej till anmälningsplikt Pdf, 322.2 kB, öppnas i nytt fönster.

6.

Inkommen motion från Moderaterna.- Ökad trygghet och service vintertid Pdf, 274.2 kB, öppnas i nytt fönster.

7.

Inkommen motion från Moderaterna - revidering av Hagfors kommunfullmäktiges arbetsordning Pdf, 281.9 kB, öppnas i nytt fönster.

8.

Fråga till Jens Fischer (OR) angående demokratiska värderingar-Moderaterna Hagfors Pdf, 101.9 kB, öppnas i nytt fönster.

9.

Fråga till Jens Fischer (OR) angående etablering av anstalt i Hagfors närområde-Moderaterna Hagfors Pdf, 98.7 kB, öppnas i nytt fönster.

10.

Avsägelse av uppdrag-Anders Henriksson Pdf, 125.4 kB, öppnas i nytt fönster.

11.

Anmälningsärenden Pdf, 65.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Mandatperiod 2022-10-15 – 2026-10-14

Efter valet 2022 ser mandatfördelningen i kommunfullmäktige ut så här:

Oberoende Realister 15
Socialdemokraterna 14
Sverigedemokraterna 3
Centerpartiet 1
Vänsterpartiet 1
Moderaterna 1

Ledamöter

Jens Fischer (OR)
Erik Fröjel (S)
Camilla Hülphers (OR)
Malin Ericsson (S)
Boo Westlund (OR)

Håkan Lindh (S)
Olof Bernt (SD)
Annika Hagberg (OR)
Pernilla Boström (S)
Thony Liljemark (OR)

Ingemar Tönnberg (S)
Michael Kjellstrand (OR), ordförande
Jessica Gruvberger (S), 1:e vice ordförande
Eva Liljemark (OR)
Stellan Andersson (C)

Tomas Pettersson (S)
Thor Millvik (OR)
Ylva Engström (V)
Åsa Johansson (S)
Karl Persson (SD), 2:e vice ordförande

Nenne Westlund (OR)
Göran Eriksson (S)
Jeroen van Bussel (OR)
Roger Brodin (M)
Margret Bergkvist (S)

Anna Oskarsson (OR)
Erik Helgesson (S)
Tomas Braneby (OR)
Malin Lindh (S)
Tommy Jansson (OR)

Per Gruvberger (S)
Samuel Nilsson (OR)
Jan Klarström (SD)
Ida Säker (S)
Torbjörn Hedlund (OR)

Ersättare

Anders Henriksson (M)
Gerd Brodin (M)

David Bildt (C)
Hanna Isaksson (C)

Anita Grundqvist Heikkinen (S)
Niklas Dahlin (S)
Tina Andersson (S)
Oliver Persson (S)
Ingegärd Olsson (S)
Fredrik Albelin (S)
Anita Fridberg (S)

Lars Östlund (V)
Johannes Haglund (V)


Kurt Andersson (SD)

Yadviha Löf (-)


Benaoun Ben Hamaeid (OR)
William Åkerström (OR)
Christer Stenmark (OR)
Monica Elfgren (OR)
Maria Bertelsen (OR)
Gunnar Björk (OR)
Ann-Sofi Andersson (OR)
Conny Kalenius (OR)

Publicerad av

Senast ändrad

KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN

Kommunfullmäktige sammanträder vanligen en gång i månaden.

Tid och plats för

kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i Veckobladet samt här på hemsidan.

Du är välkommen att lyssna på fullmäktiges sammanträden.

HÄMTA LISTA PÅ FULLMÄKTIGES ÄRENDEN HÄR Pdf, 90 kB, öppnas i nytt fönster.

 

LYSSNA PÅ DIREKTSÄNDNING FRÅN FULLMÄKTIGE 27/11, 18.30.
» Måndag 27 november Länk till annan webbplats.