logo

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ och kan ses som kommuners motsvarighet till riksdagen.

I kommunfullmäktige tas beslut på kommunövergripande nivå, till exempel om kommunens budget, kommunalskattens storlek, vilka utskott som ska finnas i kommunen, om taxor och avgifter samt mål för kommunens olika verksamheter.

En bild över fullmäktigesalen.

Lista på ärenden som ska behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-27 kl. 17:00.


1. Val av protokollsjusterare

2. Val av ordförande till kommunfullmäktige

3. Val av ledamot till kommunstyrelsen

4. Val av ersättare till kommunstyrelsen

5. Val av ordförande till fullmäktigeberedningen

6. Val av ersättare till fullmäktigeberedningen

7. Val av representant till Leader

8. Svar på Medborgarförslag om upprustning av Åsenslingan, Hagfors, bilaga Pdf, 458.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 458.2 kB)

9. Driftbudget 2023 och plan 2024-2025, bilaga Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2 MB)

10. Investeringsbudget 2023 och plan 2024-2029, bilaga Pdf, 618.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 618.7 kB)

11. Utdebitering 2023, bilaga Pdf, 246 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 246 kB)

12. Skolmiljarden 2022, bilaga Pdf, 399.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 399.2 kB)

13. Förslag till beslut om markreservation och överlåtelse av mark, Portvakten 1, för nyexploatering av bostadsrätter, bilaga Pdf, 16.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 16.4 MB)

14. Partistöd 2022, bilaga Pdf, 925.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 925.5 kB)

15. Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter, bilaga Pdf, 269 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 269 kB)

16. Ombudgetering medel från projekt Råda skola gymnastikhall (1045) till projekt renovering Sunnemo gymnastikhall, bilaga Pdf, 441.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 441.5 kB)

17. Beslut om tilläggsanslag av medel för anpassning av förskolan Prästkragen, Råda, bilaga Pdf, 440.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 440.8 kB)

18. Revidering av Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Hagfors kommun, bilaga Pdf, 658.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 658.7 kB) 

19. Beslut kring principer för egenavgifter färdtjänst, bilaga Pdf, 852.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 852.5 kB)

20. Arkivföreskrifter för Hagfors kommun, bilaga Pdf, 537.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 537.5 kB)

21. Kommunalrådets arvode, bilaga Pdf, 247.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 247.2 kB)

22. Förslag till Årsarvode förtroendevalda 2023, bilaga Pdf, 664.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 664.7 kB)

23. Arvodesreglemente Hagfors kommun, bilaga Pdf, 515.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 515.6 kB)

24. Inkommen motion - Åtgärder för en höjd krisberedskap, bilaga Pdf, 177.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 177.1 kB) 

25. Inkommen motion - Utveckla Ekesbergets aktivitetsområde, bilaga Pdf, 194.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 194.7 kB)

26. Svar på motion - Upptäck och motverka våld och kränkningar i hemmet, bilaga Pdf, 640.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 640.4 kB)

27. Svar motion - Skyttegymnasium, bilaga Pdf, 606.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 606.8 kB)

28. Svar motion - Kompiskort för personer med funktionsvariationer, bilaga Pdf, 552.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 552.9 kB)

29. Rapportering av medborgarförslag och övriga frågor 2017-07-01 – 2022-05-31, bilaga Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.7 MB) 

30. Årsredovisning 2021 för Klarälvdalens Samordningsförbund, bilaga Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2 MB)

31. Anmälningsärenden, bilaga Pdf, 86 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 86 kB)


Mandatperiod 2018-10-15 – 2022-10-14

Efter valet 2018 ser mandatfördelningen i kommunfullmäktige ut så här:

Oberoende Realister 13
Socialdemokraterna 12
Centerpartiet 3
Sverigedemokraterna 3
Vänsterpartiet 2
Moderaterna 1
Liberalerna 1

Ledamöter

Jens Fischer (OR)
Tomas Pettersson (S)
Annika Hagberg (OR)
Ulla Lundh (S)  
Boo Westlund (OR)

Göran Eriksson (S), 1:e vice ordförande
Stellan Andersson (C)
Yadviha Löf (SD)
Christina Axelsson (OR)
Pernilla Boström (S)

Lars Östlund (V)
Thony Liljemark (OR)
Håkan Lindh (S)
Birgitta Söderlund (OR)
Jessica Larsson (S)

Anna-Karin Berglund (C), 2:e vice ordförande
Katarina Carlsten (OR)
Erik Fröjel (S)
Roger Brodin (M)
Mikael Edvardsson (SD)

Tomas Braneby (OR)
Malin Ericsson (S)
Joakim Biehl (L)
Jan Pfeiffer (OR)
Joakim Lander (S)

Anna Oskarson (OR)
Margot Karlsson (S)  
William Åkerström (OR)
Sten-Inge Olsson (S)
David Bildt (C)

Joline Hedell (V)
Thor Millvik (OR)
Åsa Johansson (S)
Karl Persson (SD)
Nenne Westlund (OR)

Ersättare

Kenneth Olsson (M)  
Helena Eriksson (M) 
Hanna Isaksson (C)
Pernilla Henriksson Nykvist (C)  
Anders Ekelund Karlsson (L) 
Jennie Sjögren (L)
Margret Bergkvist (S)
Anita Grundqvist Heikkinen (S)
Leif Andersson (S)
Oliver Persson (S)
Ingegärd Olsson (S)
Bodil Tönnberg (V)
Daniel Jäger (V)
Jan Klarström (SD) 
Olof Bernt (SD)
Linn Jensen (OR)
Kerry Larsmalm (OR)
Benaoun "Ben" Hamaeid (OR)
Jeroen van Bussel (OR)
Torbjörn Hedlund (OR)
Patrik Eliasson (OR)

Sidansvarig

Senast ändrad

KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN

Kommunfullmäktige sammanträder vanligen en gång månaden.

Tid och plats för

kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i Veckobladet samt här på hemsidan.

Du är välkommen att lyssna på fullmäktiges sammanträden.

WEBBUTSÄNDNING 2022


HÄMTA LISTA PÅ FULLMÄKTIGES ÄRENDEN HÄR (pdf)

 

2022-06-27 Pdf, 213.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 213.2 kB)

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.