logo

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ och kan ses som kommuners motsvarighet till riksdagen.

I kommunfullmäktige tas beslut på kommunövergripande nivå, till exempel om kommunens budget, kommunalskattens storlek, vilka utskott som ska finnas i kommunen, om taxor och avgifter samt mål för kommunens olika verksamheter.

En bild över fullmäktigesalen.

Kommunfullmäktige inleds med ett besök på Fasaden 18:30 för uppvisning av kulturskolans elever.

Kommunfullmäktige den 27 maj inleds med ett besök på Fasaden 18:30 för uppvisning av kulturskolans elever. Sammanträdet fortsätter därefter på Stadshuset.

Lista på ärenden som ska behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde måndag 27 maj:

1. Val av protokolljusterare

2. Allmänhetens frågestund

3. Inkommen motion från socialdemokraterna-Motion utredning förskoleverksamheten Pdf, 62.3 kB, öppnas i nytt fönster.

4. Förslag till omdisponering av investeringsmedel från 1048 Nyproduktion Teknikhus till 1068 Sarg ishall Pdf, 274 kB, öppnas i nytt fönster.

5. Renhållningstaxa Hagfors kommun att gälla från och med 2024-07-01 Pdf, 889.1 kB, öppnas i nytt fönster.

6. VA-taxa (Vatten- och avloppstaxa) för Hagfors kommun att gälla från och med 2024-07-01 Pdf, 719.6 kB, öppnas i nytt fönster.

7. Anmälningsärenden Pdf, 96.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Mandatperiod 2022-10-15 – 2026-10-14

Efter valet 2022 ser mandatfördelningen i kommunfullmäktige ut så här:

Oberoende Realister 15
Socialdemokraterna 14
Sverigedemokraterna 3
Centerpartiet 1
Vänsterpartiet 1
Moderaterna 1

Ledamöter

Jens Fischer (OR)
Erik Fröjel (S)
Camilla Hülphers (OR)
Malin Ericsson (S)
Boo Westlund (OR)

Håkan Lindh (S)
Olof Bernt (SD)
Annika Hagberg (OR)
Pernilla Boström (S)
Thony Liljemark (OR)

Ingemar Tönnberg (S)
Michael Kjellstrand (OR), ordförande
Jessica Gruvberger (S), 1:e vice ordförande
Eva Liljemark (OR)
Stellan Andersson (C)

Tomas Pettersson (S)
Thor Millvik (OR)
Ylva Engström (V)
Åsa Johansson (S)
Karl Persson (SD), 2:e vice ordförande

Nenne Westlund (OR)
Göran Eriksson (S)
Jeroen van Bussel (OR)
Roger Brodin (M)
Margret Bergkvist (S)

Anna Oskarsson (OR)
Erik Helgesson (S)
Tomas Braneby (OR)
Malin Lindh (S)
Tommy Jansson (OR)

Per Gruvberger (S)
Benaoun Ben Hamaeid (OR)
Jan Klarström (SD)
Ida Säker (S)
Torbjörn Hedlund (OR)

Ersättare

Ej tillsatt (M)
Gerd Brodin (M)

David Bildt (C)
Hanna Isaksson (C)

Anita Grundqvist Heikkinen (S)
Niklas Dahlin (S)
Tina Andersson (S)
Oliver Persson (S)
Ingegärd Olsson (S)
Anita Fridberg (S)
Sten-Inge Olsson (S)

Lars Östlund (V)
Johannes Haglund (V)


Kurt Andersson (SD)

Yadviha Löf (-)

William Åkerström (OR)
Christer Stenmark (OR)
Monica Elfgren (OR)
Maria Bertelsen (OR)
Gunnar Björk (OR)
Ann-Sofi Andersson (OR)
Conny Kalenius (OR
Christina Engström (OR)

Publicerad av

Senast ändrad

KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN

Kommunfullmäktige sammanträder vanligen en gång i månaden.

Tid och plats för

kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i Veckobladet samt här på hemsidan.

Du är välkommen att lyssna på fullmäktiges sammanträden.

LÄNK TILL KOMMANDE FULLMÄKTIGES DAGORDNING HITTAR DU HÄR Pdf, 98.7 kB, öppnas i nytt fönster.


WEBBUTSÄNDNING FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE