logo

Enheten för sysselsättning och arbete

Inom Sociala avdelningen är det enheten för sysselsättning och arbete (ESA) som ansvarar för arbetsmarknadsfrågor.

Ansökan om praktik gör du hos socialsekreterare eller LSS-handläggare/biståndsbedömare inom Sociala avdelningens Vuxen-IFO och LSS-verksamhet. Du kan även beredas plats på arbetsmarknadsenheten genom Arbetsförmedlingen eller genom olika projekt med andra samverkansaktörer.

Enheten för sysselsättning och arbete, ESA

Enheten för sysselsättning och arbete (ESA) är en egen enhet inom sociala avdelningen där all sysselsättning inom kommunal verksamhet är samlad. Du som har ett beslut om daglig sysselsättning eller du som har en beviljad praktik eller andra arbetsmarknadsåtgärder från socialtjänsten eller arbetsförmedlingen får med hjälp från enhetens arbetskonsulent, stöd och en individuell planering inför en placering inom ESA eller till extern placering. Du får på så sätt en bredare valmöjlighet att finna sysselsättning som är anpassad efter ditt behov och önskemål så långt det är möjligt.

AME

Arbetsmarknadsdelen (AME) samverkar med andra aktörer såsom socialtjänst, LSS, arbetsförmedling och försäkringskassa för att stärka möjligheterna för personer i arbetsför ålder att kunna få och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Praktik erbjuds inom hela arbetsmarknaden, företrädesvis inom kommunens egen verksamhet samt inom andra kommunala verksamheter. På AME utförs arbetsuppgifter på uppdrag från övriga kommunala verksamheter som enklare måleriuppdrag, snickeri, klädtvätt; en tjänst som utförs till vård- och omsorgens biståndstagare, renhållning inom centrala Hagfors och här finns ett röjarlag som röjer i stadsnära och tätbebyggda områden inom kommunen.

Aktivitetshuset Björkdungen

Aktivitetshuset Björkdungen är en arbetsplats som erbjuder meningsfull sysselsättning för dig som har ett beslut om daglig sysselsättning. Arbetsplatsen liknar en ordinär arbetsplats så långt det är möjlig. Vår verksamhet erbjuder därför olika arbetsområden där du själv är med och påverkar vad du vill arbeta med. Vi utför enklare uppdrag till kommunens övriga verksamheter. Friskvård och återhämtning är en viktig del i vår dagliga sysselsättning. Vi promenerar, dansar och har sittdans tillsammans. Här har du också möjlighet att använda vårt fina avslappningsrum, vita-rummet, likaså vårt boll-hav, båda används för återhämtning.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Enhetschef ESA, daglig verksamhet
Ann-Sofie Ronacher
0563-188 03

Arbetskonsulent
Ida Johansson
0563-188 02

Arbetskonsulent
Irene Wedholm
0563-188 66

Arbetshandledare
0563-188 01