logo

Teknik inom stöd och omsorg

Välfärdsteknik definieras som digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.

Välfärdsteknik är en del av e-hälsa och är digital teknik som med produkter eller tjänster ska bidra till ökad livskvalitet i vård- och omsorg.

https://unsplash.com/@agk42

Foto: Alex Knight

Publicerad av

Senast ändrad