Hjälptjänster

logo

Miljö och energi

Miljö- och byggavdelningen arbetar aktivt för en god miljö med attraktiv bebyggelse, bra livsmedel, frisk luft, rent vatten samt levande sjöar och skogar. Som privat- eller verksamhetsperson kan du få information, råd och anvisningar.

I Hagfors kommun ansvarar samhällsbyggnadsavdelningen för kommunal teknik och samhällsmiljö. Vi arbetar aktivt för att skogen, vattnet, odlingslandskapet och markresurser nyttjas på ett ekologiskt hållbart sätt.

Vi finns i din vardag

Vi arbetar också med mer vardagsnära saker som dricksvatten, fjärrvärme och energifrågor, eller för att du ska få tillgång till moderna återvinningsstationer och återvinningscentraler för sophantering.


Sidansvarig

Senast ändrad

2020-04-17

KONTAKTUPPGIFTER

  KONTAKTUPPGIFTER

  Miljö- och byggchef

  Tihomir Jerkovic
  0563-188 40
  tihomir.jerkovic@hagfors.se

  Samhällsbyggnadschef

  Louise Sjöholm
  076-135 78 28
  louise.sjoholm@hagfors.se

  Driftledare Avfall

  Leif Nilsson

  0563-189 21

  leif.nilsson@hagfors.se

  Energi- och klimatrådgivare

  Ulrika Thorén

  Jonas Höglund

   

  Telefontid 10.00-16.00, måndagar och fredagar.
  073-910 05 99
  energiradgivning@forshaga.se

  KONTAKT

  Måndag-torsdag 8.00–17.00
  Fredag 8.00–16.00
  0563-185 00

  Dalavägen 10
  683 80 Hagfors
  kommun@hagfors.se