logo

Miljö och energi

Miljö- och byggavdelningen arbetar aktivt för en god miljö med attraktiv bebyggelse, bra livsmedel, frisk luft, rent vatten samt levande sjöar och skogar. Som privat- eller verksamhetsperson kan du få information, råd och anvisningar.

I Hagfors kommun ansvarar samhällsbyggnadsavdelningen för kommunal teknik och samhällsmiljö. Vi arbetar aktivt för att skogen, vattnet, odlingslandskapet och markresurser nyttjas på ett ekologiskt hållbart sätt.

Vi finns i din vardag

Vi arbetar också med mer vardagsnära saker som dricksvatten, fjärrvärme och energifrågor, eller för att du ska få tillgång till moderna återvinningsstationer och återvinningscentraler för sophantering.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Tf. Miljö- och byggchef

Louise Sjöholm
0563-18714
louise.sjoholm@hagfors.se

Samhällsbyggnadschef

Louise Sjöholm
0563-18714
louise.sjoholm@hagfors.se

Driftledare Avfall

Leif Nilsson

0563-189 21

leif.nilsson@hagfors.se

Energi- och klimatrådgivare

Anna Alisson

Jonas Höglund
Ulrika Thorén

Telefontid 09.30-15.30, måndag, tisdag och torsdag.
0739-100 599
energiradgivning@forshaga.se

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.