Hjälptjänster

logo

Miljö och energi

Miljö- och byggavdelningen arbetar aktivt för en god miljö med attraktiv bebyggelse, bra livsmedel, frisk luft, rent vatten samt levande sjöar och skogar. Som privat- eller verksamhetsperson kan du få information, råd och anvisningar.

I Hagfors kommun ansvarar samhällsbyggnadsavdelningen för kommunal teknik och samhällsmiljö. Vi arbetar aktivt för att skogen, vattnet, odlingslandskapet och markresurser nyttjas på ett ekologiskt hållbart sätt.

Vi finns i din vardag

Vi arbetar också med mer vardagsnära saker som dricksvatten, fjärrvärme och energifrågor, eller för att du ska få tillgång till moderna återvinningsstationer och återvinningscentraler för sophantering.

Sidansvarig

Senast ändrad

2020-10-19

KONTAKTUPPGIFTER

Miljö- och byggchef

Tihomir Jerkovic
0563-188 40
tihomir.jerkovic@hagfors.se

Samhällsbyggnadschef

Louise Sjöholm
076-135 78 28
louise.sjoholm@hagfors.se

Driftledare Avfall

Leif Nilsson

0563-189 21

leif.nilsson@hagfors.se

Energi- och klimatrådgivare

Ulrika Thorén

Jonas Höglund

Telefontid 10.00-16.00, måndagar och fredagar.
073-910 05 99
energiradgivning@forshaga.se

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se