logo

Miljö och energi

Miljö- och byggkontoret arbetar aktivt för en god miljö med attraktiv bebyggelse, bra livsmedel, frisk luft, rent vatten samt levande sjöar och skogar. Som privat- eller verksamhetsperson kan du få information, råd och anvisningar.

I Hagfors kommun ansvarar samhällsbyggnadsavdelningen för kommunal teknik och samhällsmiljö. Vi arbetar aktivt för att skogen, vattnet, odlingslandskapet och markresurser nyttjas på ett ekologiskt hållbart sätt.

Vi finns i din vardag

Vi arbetar också med mer vardagsnära saker som dricksvatten, fjärrvärme och energifrågor, eller för att du ska få tillgång till moderna återvinningsstationer och återvinningscentraler för sophantering.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Miljö- och byggchef

Ulrika Fahlstad
0563-188 40
ulrika.fahlstad@hagfors.se

Samhällsbyggnadschef

Louise Sjöholm
0563-18714
louise.sjoholm@hagfors.se

Driftledare Avfall

Leif Nilsson

0563-189 21

leif.nilsson@hagfors.se

Energi- och klimatrådgivning

Rådgivning finns som en samlad tjänst för flera kommuner i Värmland.

Vidare till energirådgivningens webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.