logo

Försörjningsstöd

Det finns ibland perioder i livet då man behöver lite extra hjälp och stöd. Om din ekonomiska situation är trasslig och du behöver hjälp kan du ansöka om försörjningsstöd hos kommunens socialtjänst.

Vad är försörjningsstöd?
Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt bistånd. En del utgörs av den så kallade riksnormen. Den ska täcka skäliga kostnader för livsmedel, kläder, skor, lek & fritid, förbrukningsvaror, hälsa & hygien, dagstidningar, telefon och TV-avgift. Nivån på riksnormen bestäms av regeringen och den är schabloniserad. Försörjningsstödet omfattar också skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, läkarvård, akut tandvård, glasögon, medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

Publicerad av

Senast ändrad

Telefontid reception
0563-185 00 växel
måndag-fredag 8-12, 13-16

Telefontid socialsekreterare
0563-185 00
måndag-fredag 09.00-09.30

Besöksadress
Socialkontoret
Köpmangatan 3
683 80 Hagfors

Öppettider Socialkontoret,
Köpmangatan 3 i Hagfors

Måndag, Onsdag och Fredag: 8-12
Tisdag: 8-12 och 13-16
Torsdag: Stängt

E-post
individochfamiljeomsorg@hagfors.se