logo

Kontaktperson

En kontaktperson kan ha stor betydelse för en ung människa som har få vuxna omkring sig. En person att uppleva nya saker tillsammans med, som hjälper till att förstärka en många gånger låg självkänsla. Någon som kan visa på alternativ i tillvaron men framförallt har tid att lyssna.

Vad gör en kontaktperson?

Som kontaktperson träffar du ett barn eller en ungdom regelbundet en eller flera gånger i veckan under några timmar. Syftet kan vara att stärka självkänslan, bryta isolering eller hitta alternativa fritidsaktiviteter.

Innehållet i era träffar beror på barnens och ungdomens behov. Det kan handla om att träffas för att sitta och prata, fika, gå på bio eller hockey, idrotta, promenera eller andra saker som man är intresserad av, det viktigaste är att man gör det tillsammans.

I mötet med barnet eller ungdomen ska du vara närvarande och kunna lyssna och diskutera det han eller hon behöver tala om. Allt ni gör ska göras med respekt för den unges behov och situation. Uppdraget kan variera i tid. Ett vanligt uppdrag är på ett eller två år. Det utgår ett arvode och en omkostnadsdel som ska täcka utgifter för det ni gör tillsammans.

Vem behöver en kontaktperson?

Det finns många olika anledningar till att barn och ungdomar behöver ett extra stöd i form av en kontaktperson. Här ser du några exempel

  • Barn och ungdomar som inte hänger med i skolan och har koncentrationssvårigheter kan behöva en extra resurs omkring sig.
  • Barn och ungdomar som är utsatta, mobbade och som blir isolerade behöver närvaro och bekräftelse av en annan person.
  • Barn och ungdomar, med föräldrar som inte orkar med föräldraskapet, kan bli sårbara och behöva stimulans och vägledning.
  • Barn och ungdomar som är på gränsen till destruktivt beteende kan behöva en kontaktperson för att hitta andra alternativa sätt att vara.

Genom socialtjänsten kan man ansöka om och eventuellt få beviljat att en kontaktperson tillsätts till dessa barn och ungdomar.

Hur blir jag kontaktperson?

Du är välkommen att skicka e-post eller ringa oss så skickar vi dig en intresseanmälan med post.

Du får sedan komma på en intervju och berätta om dig själv och dina tankar kring kontaktmannaskapet. Vill du bli kontaktperson görs en obligatorisk kontroll av polis- och socialregistret. Vi ber också om referenser.

Barn- och Ungdomsgruppen gör en arbetsplan som beskriver innehållet i ditt uppdrag. Uppföljning av arbetsplanen sker vid gemensamma träffar.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Verksamhetschef IFO

Charlott Sjöberg
0563-188 71
individochfamiljeomsorg@hagfors.se

Gruppledare
Barn och ungdomsgruppen

Carina Stålhandske
individochfamiljeomsorg@hagfors.se

Telefontid socialsekreterare

0563-185 00
måndag - fredag 08.30-09.30