Hjälptjänster

logo

Vattnets hårdhet

Vattnets hårdhet är ett mått på mängden kalcium och magnesium i vattnet. Ju mindre kalcium och magnesium, desto mjukare vatten. Vattnet i Hagfors kommun är mjukt.

Hårdheten mäts i tyska hårdhetsgrader (°dH). Ju lägre innehåll av kalcium och magnesium desto lägre värde på hårdheten. Ett vatten med ett lågt värde på hårdhet kallas mjukt och ett vatten med ett högt värde kallas hårt.

Vattnet från kommunens största vattenverk kommer från Ullenverket och har en hårdhet på 1 °dH, ett mycket mjukt vatten med andra ord.

Hur mycket tvättmedel ska jag använda?
Hårt och mjukt vatten har olika egenskaper och påverkar hur mycket tvätt- och diskmedel som du bör använda. Vid mjukt vatten behövs en mindre mängd tvättmedel. Läs på tvättmedelsförpackningen hur du ska dosera.

Sidansvarig

Senast ändrad

2017-07-06

KONTAKTINFORMATION

VA-verken
Anders Gustafsson
070-310 53 60
0563-186 10
anders.gustafsson@hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se