logo

Starta livsmedelsverksamhet

Innan en livsmedelsverksamhet (till exempel restauranger, caféer och butiker) startar ska en anmälan om registrering göras

Anmälan om registrering ska skickas in till Miljö- och byggnämnden. Verksamheten får starta tidigast 10 arbetsdagar efter att anmälan inkommit till nämnden om inget annat meddelats.

När verksamheten startar ska relevanta krav i lagstiftningen vad gäller anläggningens inredning och utrustning vara uppfyllda. Det ska finnas rutiner som syftar till att livsmedlen blir säkra för konsumenten och uppfyller kraven på redlighet, det vill säga att de håller vad som utlovas.

Verksamheter (ej detaljhandel) där animaliska livsmedel hanteras kräver fortfarande att verksamheten prövas och att ett tillstånd i form av ett godkännande erhålls innan verksamheten får påbörjas. Exempel på verksamheter som kräver godkännande är slakterier, mejerier, styckningsanläggningar och anläggningar för fisk.

Att påbörja en verksamhet utan ett godkännande eller att en anmälan om registrering har gjorts är ett brott mot lagstiftningen och kan leda till åtal och böter. Mer information om hur du startar och driver en livsmedelsverksamhet hittar du på Livsmedelsverkets hemsida.

Tänk på att du kan behöva fler tillstånd innan du startar din verksamhet, som till exempel

  • hyresvärden/fastighetsägaren
  • bygglov/bygganmälan
  • avfall och fettavskiljare
  • sotare
  • alkohol och tobak
  • uteserveringar och skyltar
  • räddningstjänst

Om verksamheten byter ägare

Registreringen/godkännandet gäller endast för den företagare som beslutet riktats till. Ny ägare innebär alltid att verksamheten måste registreras/godkännas på nytt.

Anmäl betydande ändringar

Livsmedelsföretagare är skyldiga att anmäla till kontrollmyndigheten om betydande ändringar i verksamheten eller om verksamheten upphör. Betydande ändringar kan vara till exempel ägarbyte, ombyggnationer, förändringar i sortiment eller tillverkningssätt, nya processer och större förändringar i produktionsvolym.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Sofia Kyman
0563-188 47

miljo.bygg@hagfors.se

 

Du kan boka en tid hos handläggare eller miljö- och byggsekreterare på telefon eller skicka ett mail till miljo.bygg@hagfors.se