logo

Varuhemsändning

Varuhemsändning är en serviceinsats som kan beviljas till dig som bor på landsbygden och som inte har möjligheter att ta dig till en butik och handla själv.

Behovsbedömning
Varuhemsändning lämnas som bistånd enligt kapitel 4 § 1 socialtjänstlagen. Insatsen är behovsprövad. Det innebär att kommunens biståndshandläggare alltid gör en utredning/bedömning av hjälpbehovet. I bedömningen ska det kunna utläsas om du inte själv kan tillgodose dina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt.
 
Den behovsbedömning som görs ligger till grund för ett beslut. Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Anvisningar hur du överklagar följer med det beslut du får.
I normalfallet beviljas inköp av dagligvaror en gång per vecka. I samband med detta ska särskild information om rutiner ges.

Publicerad av

Senast ändrad