logo

Hundlatriner

Hundlatriner är en kommunal service till dig som är ute och rastar hunden. Syftet är att underlätta för dig att ta hand om avföringen.

Det finns 59 hundlatriner utplacerade i Hagfors kommun. Du kan även lägga bajspåsen i närmaste papperskorg eller i ditt eget kärl för brännbara sopor. Det är ditt ansvar som hundägare att plocka upp efter din hund, ha därför alltid påsar med dig på promenaden.

Tömning
Tömning av hundlatriner sker varannan vecka eller vid behov.

Har du tips eller synpunkter på vart hundlatriner ska placeras? Välkommen att kontakta driftledare för gata/trafik/park.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Kundtjänst samhällsbyggnad

0563-189 90
va-renhallning@hagfors.se

Driftledare Gata/Trafik/Park
Malin Skoog