logo

Fritidshem

Här kan du läsa om kommunens olika fritidshem.

undersida bild

På alla grundskolor finns det fritidshem för elever från förskoleklass till och med vårterminen det år man fyller 13 år. Fritidshemmen delar lokaler med förskoleklass och grundskola och har ett tätt samarbete. På Råda och Sunnemo skolor finns även förskolor på skolan som man samarbetar med.

Ansvarig för fritidshemmen är respektive skolas rektor.

Fritidshemmen är öppna från 6.30-18.30.
Vid behov av tillsyn från 06.00 eller till 19.00 görs det upp med respektive rektor.  

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Älvstranden Bildningscentrum
Hagfors

Hagforsen
0563-187 18
070-189 09 80

Forsen

0563-187 22
070-189 09 81

Örbäcken

0563-188 51
072-232 94 88

Fritids Kyrkhedens skola
0563-540 766 och
073- 801 51 87

Fritids Råda skola
073-800 36 28

Fritids Sunnemo skola
070-304 13 53