logo

Komvux som anpassad utbildning

Komvux som anpassad utbildning vänder sig till dig som är över 20 år och har behov av extra stöd vid inlärning.

Undervisningen sker i små grupper eller individuellt. Du har en egen studieplan och läser det du har behov av.

Anpassad utbildning på gymnasie nivå

På gymnasialnivå kan man förutom kurser som t ex matematik och svenska också läsa olika orienteringskurs till exempel inom digitalisering.

Yrkesinriktade studier

En nyhet fr o m vårterminen -24 är att man också att kan läsa yrkeskurser inom service och återvinning. Utbildningen är förlagd till Forsskolan.

Anpassad utbildning på grundläggande nivå

På grundläggande nivå kan du läsa Biologi, Engelska, Fysik, Geografi, Hem- och konsumentkunskap, Historia, Kemi, Matematik, Religionskunskap, Samhällskunskap, Svenska, Svenska som andraspråk och Teknik.

Om skolan bedömer att eleven inte klarar av utbildningen inom ämnena på grundläggande nivå, kan eleven i stället läsa 3 ämnesområden. Dessa är Språk och kommunikation, Natur och miljö samt Individ och samhälle. Du kan även välja att läsa delkurser inom samma områden.

Ansökan

För studiestart i augusti (v.35) Ansök senast 15 juni.

För studiestart i januari (v.4) Ansök senast 31 december. Därutöver även möjlighet till flexibel studiestart.

För att få hjälp med ansökan kontakta vår studie-och yrkesvägledare som hjälper dig, se kontaktuppgifter i högerspalt.

Betyg och intyg

Du läser kurser på nivå som motsvarar anpassad gymnasieskola alternativt anpassad grundskola och när kurserna är slut utfärdas intyg eller betyg, om kunskapskraven för aktuell kurs har uppnåtts. Intyg visar dina kunskaper, förmågor och färdigheter.

Vad kostar det?

Utbildningen kostar ingenting. Du kan i vissa fall söka studiestöd via Specialpedagogiska skolmyndigheten, länk i menyn till höger.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Rektor vuxenutbildning och anpassad gymnasieskola
Mattias Schelin
0563-185 35
mattias.schelin@edu.hagfors.se

Studie- och yrkesvägledare/adm

Viktoria Hedelin
070-3607270
viktoria.hedelin@edu.hagfors.se

Vill du ansöka om komvux som särskild utbildning?

Kontakta vår studie-och yrkesvägledare så får du all hjälp som behövs