logo

Förlängd möjlighet att utfärda slutbetyg

För att underlätta för de elever som drabbades av nedstängningen av den kommunala vuxenutbildningen (komvux) under pandemin beslutade regeringen om ytterligare förändring av datum för möjlighet att utfärda slutbetyg. Ändringen innebär att slutbetyg från komvux på gymnasial nivå får utfärdas fram till och med den 1 juli 2025.

För att slutbetyg även fortsatt ska ge behörighet till utbildning inom högskolan eller yrkeshögskolan ska de äldre bestämmelserna om behörighet också fortsätta att gälla för den som senast den 1 juli 2025 har fått slutbetyg från gymnasial komvux.

Vad innebär förlängningen för dig?

Du som har ett samlat betygsdokument från gymnasieskolan eller komvux. Ta chansen och läs till ett slutbetyg. Fr o m 2 juli 2025 kan endast gymnasieexamen innehållande gymnasieskurser från gy 2011 ingå.

Varför slutbetyg?

  • Slutbetyg ger grundläggande behörighet till högskola/universitet och yh-utbildningar
  • Det är vanligt att arbetsgivaren frågar efter slutbetyg vid anställning
  • Slutbetyget är en värdehandling i din framtid

Vad krävs för ett slutbetyg från kommunal vuxenutbildning?

  • Ett slutbetyg måste innehålla 2 350 poäng
  • 600 poäng är kärnämneskurser, 1 750 poäng är fritt valda kurser
  • 2 250 poäng måste vara godkända för att slutbetyget ska ge grundläggande behörighet
  • Dessutom krävs godkänt betyg i Svenska A och B, Matematik A och Engelska A alternativt motsvarande kurser i Vux 12
  • Betyg från ungdomsgymnasiet får tas med - utom betyg i Estetisk verksamhet, Idrott och hälsa A och kurser i Specialidrott
  • Kurser från Vux 12 får tas med

Hur söker du?

Du söker till kommunal vuxenutbildning via din hemkommun och
din ansökan kan med fördel göras tillsammans med studie-och yrkesvägledare för en gemensam planering av de kurser som fattas för ett slutbetyg.

Studier inom vuxenutbildningen kan finansieras med CSN om du studerar på minst halvtid.

Sidansvarig

Senast ändrad