logo

Om Hagfors kommun

Hagfors kommun ligger i norra Värmland. Vi är drygt 11.500 invånare i kommunen.

Hagfors kommun är en offentlig myndighet. Kommunen leds av förtroendevalda ledamöter, politiker, som beslutar om kommunens verksamheter, i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott eller nämnder.

Efter valet 2018 har inget parti egen majoritet i kommunfullmäktige.
C, L och M har en valteknisk samverkan i kommunstyrelsen.

Anställda tjänstemän arbetar inom en enhet som koncentrerar sig på ett visst arbetsområde, till exempel barn- och bildning, individ- och omsorg, miljöfrågor, tillståndsfrågor eller frågor som rör byggande i kommunen.

Kommunens valda politiker beslutar hur kommunen ska organiseras och hur
de pengar som finns i budgeten ska fördelas. Kommunfullmäktiges
sammansättning bestäms av allmänna val vart fjärde år och kommunstyrelsen och nämnderna får den sammansättning som fullmäktige bestämmer.

Kommunalrådet är den enda politiker som fullgör sitt förtroendeuppdrag på heltid. Övriga förtroendevalda är fritidspolitiker och sköter sitt uppdrag vid sidan av sitt ordinarie jobb eller andra åtaganden.

En kommun får sina inkomster från bland annat den kommunala skatten.
Kommunalskatten i Hagfors är 22,50
Genomsnitt för Värmland (december 2015) är 21,98
Hagforsinvånare betalar också en skatt till Landstinget, i vårt fall 11,20

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTA OSS

Postadress
Hagfors kommun
683 80 HAGFORS

Besöksadress
Stadshuset
Dalavägen 10
683 80 HAGFORS

Växel 0563-185 00

Öppettider telefon och reception:
måndag-fredag 8.00-16.00

Växeln och receptionen har lunchstängt 12.00-13.00

Läs mer om öppettider på helgdagar

Maila oss på:
kommun@hagfors.se

Fax 0563-137 80