logo

Delegeringsordning

Delegering betyder att kommunstyrelsen överför självständig beslutanderätt, det vill säga ger någon i uppdrag att fatta beslut för styrelsens vägnar i vissa ärenden.

Den som får beslutanderätten kallas delegat.

Kommunstyrelsebeslut får delegeras till:

  • ett utskott till styrelsen, t.ex. ett arbetsutskott (ej en beredning eller ett presidium)
  • en enskild ledamot eller ersättare, t.ex. ordförande
  • en anställd hos kommunen (denne behöver inte nödvändigtvis vara anställd hos
    kommunstyrelsen eller den nämnd som delegerar beslutanderätten).

» Läs kommunstyrelsens delegeringsordning i sin helhet Pdf, 933.3 kB. (Pdf, 933.3 kB)

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.