Hjälptjänster

logo

Delegeringsordning

Med delegering menas att kommunstyrelsen överför självständig beslutanderätt, dvs. ger någon i uppdrag att fatta beslut å styrelsens vägnar i vissa ärenden.

Den som får beslutanderätten kallas delegat.

Kommunstyrelsebeslut får delegeras till:

  • ett utskott till styrelsen, t.ex. ett arbetsutskott (ej en beredning eller ett presidium)
  • en enskild ledamot eller ersättare, t.ex. ordförande
  • en anställd hos kommunen (denne behöver inte nödvändigtvis vara anställd hos
    kommunstyrelsen eller den nämnd som delegerar beslutanderätten).

Läs kommunstyrelsens delegeringsordning i sin helhetPDF (pdf, 932.8 kB)

Sidansvarig

Senast ändrad

2020-07-02

KONTAKT

0563-185 00
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se