Hjälptjänster

logo

Delegeringsordning

Med delegering menas att kommunstyrelsen överför självständig beslutanderätt, dvs. ger någon i uppdrag att fatta beslut å styrelsens vägnar i vissa ärenden.

Den som får beslutanderätten kallas delegat.

Kommunstyrelsebeslut får delegeras till:

  • ett utskott till styrelsen, t.ex. ett arbetsutskott (ej en beredning eller ett presidium)
  • en enskild ledamot eller ersättare, t.ex. ordförande
  • en anställd hos kommunen (denne behöver inte nödvändigtvis vara anställd hos
    kommunstyrelsen eller den nämnd som delegerar beslutanderätten).

Läs kommunstyrelsens delegeringsordning i sin helhetPDF (pdf, 933.7 kB)

Sidansvarig

Senast ändrad

2019-12-30

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se