Hjälptjänster

logo

Delegeringsordning

Med delegering menas att kommunstyrelsen överför självständig beslutanderätt, dvs. ger någon i uppdrag att fatta beslut å styrelsens vägnar i vissa ärenden.

Den som får beslutanderätten kallas delegat.

Kommunstyrelsebeslut får delegeras till:

 • ett utskott till styrelsen, t.ex. ett arbetsutskott (ej en beredning eller ett presidium)
 • en enskild ledamot eller ersättare, t.ex. ordförande
 • en anställd hos kommunen (denne behöver inte nödvändigtvis vara anställd hos
  kommunstyrelsen eller den nämnd som delegerar beslutanderätten).

Läs kommunstyrelsens delegeringsordning i sin helhetPDF (pdf, 927.1 kB)

Sidansvarig

Senast ändrad

2020-04-01

KONTAKTUPPGIFTER

  KONTAKT

  Måndag-torsdag 8.00–17.00
  Fredag 8.00–16.00
  0563-185 00

  Dalavägen 10
  683 80 Hagfors
  kommun@hagfors.se