logo

Kommunalt aktivitetsansvar

Varje kommun i Sverige har ett informationsansvar enligt Skollagen (SFS 2010:800, kap 29, § 9). Ansvaret innebär att en hemkommun ska löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar under 20 år i kommunen som fullgjort sin skolplikt (åk 9) och som inte har en gymnasiexamen är sysselsatta. Detta i syfte för att kunna erbjuda lämpliga individuella åtgärder.

Ansvaret för det kommunala aktivitetsansvaret ligger hos Hagfors kommuns skolförvaltning

Kommunala aktivitetsansvaret i Hagfors

Om du är mellan 16-20 år och varken arbetar eller studerar, eller om du har avslutat ett gymnasieprogram, utan gymnasieexamen, tillhör du det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Ansvaret för det kommunala aktivitetsansvaret ligger hos Hagfors kommuns skolförvaltning.

Vad gör aktivitetsansvaret för ovan nämnda målgrupp

  • Kartläggning över alla de ungdomar mellan 16-20 år som ingår i gruppen
  • Individuell dokumentation, innehållande aktiviteter och åtgärder
  • Studie- och yrkesvägledning
  • Aktivt arbeta med att erbjuda aktiviteter och åtgärder för de i målgruppen som önskar det
  • Några exempel på aktiviteter som genomförts hittills är coaching, friskvård, studier, studiebesök, praktik, och kortare certifikatskurser.
    Vår tanke med verksamheten är att vi ska fungera som ett nav, där vi kan lotsa dig vidare till olika aktiviteter och möjligheter. Allt ifrån att återuppta avbrutna studier, börja folkhögskola, hitta praktikplats, fungera som ett stöd i jobbsökande och så vidare

Boka gärna ditt besök i förväg, via telefon eller mail.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Samordnare
Maria Stålberg
073-840 42 21
maria.stalberg@hagfors.se