logo

Planer, policyer och riktlinjer

Likabehandlingsplan

Som stöd för arbetet med likabehandling, och mot diskriminering och kränkningar, ska verksamheten utarbeta en plan mot diskriminering och kränkande behandling, likabehandlingsplan, eller vad man väljer att kalla den.

Planen kan ses som en dokumentation av det främjande, förbyggande och åtgärdande arbetet och är det systematiska kvalitetsarbetet inom området.

Policy och handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk

Skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser. Ansvaret för att skolan är en hälsosam arbetsplats ligger på alla som vistas i skolan. Därför har vi en tydlig alkohol, drog- och tobaksplan som följer gällande lagstiftning med syfte att förebygga, upptäcka och ingripa mot tobak, alkohol och andra droger oavsett om de är kriminaliserade eller inte.

Sidansvarig

Senast ändrad