Hjälptjänster

logo

Grundskola

Grundskola

I vår kommun finns grundskolor belägna i centrala Hagfors, Ekshärad, Råda och Sunnemo.

Grundskolan och förskoleklassen arbetar utifrån den nationella läroplanen Lgr 11. Läroplanen innehåller tre delar som handlar om skolans uppdrag och värdegrund, övergripande mål och riktlinjer samt kursplaner och kunskapskrav för varje ämne.

Fritidshem finns på alla våra grundskolor. Fritidshemmen utgör ett viktigt komplement till skolan.

Vi utgår från att alla elever kan, vill och vågar.  

Sidansvarig

Senast ändrad

2019-07-11

KONTAKTUPPGIFTER

Barn- och bildningschef
Jenny Dahlin
0563-189 02
070-103 02 46
jenny.dahlin@edu.hagfors.se 

Biträdande barn- och bildningschef
Maria Törngren
0563-185 35
070-274 12 96
maria.torngren@edu.hagfors.se 

Skolskjutssamordnare
Ulrika Sjöstedt
0563-189 45
ulrika.sjostedt@edu.hagfors.se

Ekonom
Helén Källvik
0563-186 53
helen.kallvik@hagfors.se

Ekonomiassistent
MaijaLiisa Svedberg
0563-185 29
maijaliisa.svedberg@hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se