logo

Grundskola

Grundskola

I vår kommun finns grundskolor belägna i centrala Hagfors, Ekshärad, Råda och Sunnemo.

Grundskolan och förskoleklassen arbetar utifrån den nationella läroplanen Lgr 11. Läroplanen innehåller tre delar som handlar om skolans uppdrag och värdegrund, övergripande mål och riktlinjer samt kursplaner och kunskapskrav för varje ämne.

Fritidshem finns på alla våra grundskolor. Fritidshemmen utgör ett viktigt komplement till skolan.

Vi utgår från att alla elever kan, vill och vågar.  

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.