logo

Ensamkommande barn

Hagfors kommun tar emot ensamkommande barn efter anvisning från migrationsverket.

De barn som kommer till Hagfors är i åldern 13 till 17 år och barnen placeras vid ankomsten på ett lämpligt boende. Ibland sker placering i familjehem och i vissa fall även i andra kommuner.

Hagfors kommun har ett stort ansvar för att mottagandet ska fungera bra och att barnen ges det stöd och den omsorg de behöver. Alla barn får en god man utsedd av överförmyndarnämnden och barnens situation följs regelbundet upp av socialtjänstens barn- och ungdomsgrupp.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Verksamhetschef öppenvård ensamkommande

Charlott Sjöberg
0563-18871

individoch familjeomsorg@hagfors.se