logo

Om Hagfors Airport

Vi är stolta över att driva en helt egen flygplats som tar Hagfors lite närmare världen. Det är kommunen som driver hela flygplatsen i egen regi och vi ser det som en förlängd del av vår gemensamma infrastruktur och kollektivtrafik.

Flygplatsen invigdes 1987 och har sedan dess byggts ut i etapper. Idag är flygplatsens rullbana 1510 x 30 meter och kan ta emot medelstora flygplan. Flygtrafiken kan även bedrivas under svåra väderförhållanden tack vare de avancerade inflygningshjälpmedel som finns.

Flygplatsen används även till stor del av taxiflyg och charterflygbolag, men också privatflygare och flygskolor nyttjar flygplatsens faciliteter.

Trafikverket upphandlar flygtrafiken från Hagfors till Stockholm och även den från Torsby. Samtliga flygningar startar i Torsby och mellanlandar i Hagfors för att sedan fortsätta till Stockholm-Arlanda. Linjen trafikeras med två dagliga avgångar i båda riktningarna på vardagar.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Flygplatsvägen 13
683 93 Råda

0563-603 68
flygplats@hagfors.se

Flygplatschef
Marie-Louise Davidsson
070-329 09 48
marie-louise.davidsson@hagfors.se