logo

Sunnemo skola F-6

Skolan omfattar förskoleklass, åk 1-6 och fritidshem.

Skolan har ett nära samarbete med förskolan Solrosen som finns i samma
lokaler. Skolans lärare ingår i arbetsgrupper på Älvstranden
Bildningscentrum för att få en större gemenskap och fortbildning.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Sunnemo skola

0563-189 78

Rektor F-3 Hagfors samt Sunnemo

Anna Erkgärds
073-031 68 58
0563-189 31
anna.erkgards@edu.hagfors.se

Grundskoleadministratör Älvstranden Bildningscentrum/
skolskutssamordnare

Annica Thörne
0563-189 45
annica.thorne@edu.hagfors.se