logo

Sunnemo skola F-6

Skolan omfattar förskoleklass, åk 1-6 och fritidshem.

Skolan har ett nära samarbete med förskolan Solrosen som finns i samma lokaler. Skolans lärare ingår i arbetsgrupper på Älvstranden Bildningscentrum för att få en större gemenskap och fortbildning.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Sunnemo skola

0563-189 78

Rektor F-3 Hagfors samt Sunnemo

Charlotte Stenlund
070-255 79 48
0563-185 80
charlotte.stenlund@edu.hagfors.se

Grundskoleadministratör Älvstranden Bildningscentrum/
skolskjutssamordnare

Annica Thörne
0563-189 45
annica.thorne@edu.hagfors.se