logo

Kulturstipendium

Hagfors kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfulla kulturella insatser. Stipendiet delas ut till personer, organisationer eller sammanslutningar som gjort uppmärksammade insatser, även till sådana som visat begynnande lovande förmåga.

En jury utser stipendiaterna. Det är tillåtet att dela stipendiet på flera stipendiater, och det är också tillåtet att reservera stipendiebeloppet till kommande år i de fall ingen lämplig kandidat kunnat utses.

Vem som helst får nominera stipendiater.

Ansökan eller nominering ska innehålla en motivering till varför just du/den du nominerar ska få stipendiet.

Skicka ansökan/nominering till

Hagfors kommun
Kommunstyrelsen
683 80 Hagfors

eller via mail till kommun@hagfors.se

Datum för ansökan/nominering för 2024 meddelas senare.

Utdelning av stipendiet sker i samband med kommunfullmäktiges decembermöte.

Publicerad av

Senast ändrad

TIDIGARE STIPENDIATER

2023 Christopher Davidsson

2022 Simon Torssell Lerin och Bettina Hvidevold Hystad

2021 Therése Olsson
2020 Valter Berg

2019 Greta Olsson

2018 Stefan Möllberg
2017 Leif Andersson
2016 Kenth Stafås
2015 Magnus Hynell
2014 Bertil Hallgren
2013 Ninni Schulman
2012 Håkan Hjerdt
2011 Ulla Bjöörn
2010 Ulf Hedenäs
2009 Annika Erneström
2008 Sandra Pallin
2007 Anders Broqvist
2006 Gunnar Larsson
2005 Ewa Persson
2004 Gunnar Lindberg
2003 Maj Ölund
2002 Stjärnsfors kvarn
2001 Erling Hedin
2000 Birgitta Åhslund
1999 Lars-Ove Hagéll
1998 Solveig Norrman
1997 Anette Wikner
1996 Christer Sjögren
1995 Lars Birgersson
1994 Kajsa Hellström
1993 Juho Björklund
1992 Karl-Erik Dixner
1991 Hagfors musikkår
1990 Göte Rysjö
1989 Lena Dahlman
1988 Birger Eriksson
1987 Jerk Rysjö
1986 Stig Berg
1985 Monica Zetterlund
1984 Lars Lerin
1983 Per Thomas Eriksson
1982 Ingrid Larsson och
Ingemar Nilsson
1981 Helge Tönnberg och
Fritiof Olsson
1980 Allan Sjöberg
1979 Edebäckskören
och Sven-Jöran Bäckman
1978 Monica Björkman
1977 Hilmer Nordmarker
1976 Jan Weborg
1975 Sten Jernberg