logo

Kalkning

Målet med kalkning är att motverka försurningens negativa inverkan på det naturliga djur- och växtlivet i väntan på att vattenkvaliteten återhämtar sig.

undersida bild

Bild tagen av Bengt Epperlein, Värmlands läns Kalkningsförbund. Vy över helikopterkalkning i Ögsjön som ligger i grannkommunen Filipstad.

Det är Havs- och vattenmyndigheten har det nationella ansvaret för kalkningsverksamheten. De beviljar medel till länsstyrelserna för kalkningsåtgärder, effektuppföljning, planering och kontroll.

Länsstyrelserna beviljar i sin tur statsbidrag till kommunerna för att upphandla kalkspridningarna i sjöar och vattendrag. I vår kommun är det Värmlands läns kalkningsförbund som utför kalkning via helikopter eller båt.

En del i arbete med att uppnå våra miljömål

På regional nivå är det Länsstyrelsen som har uppdraget att samordna arbetet för att vi ska uppnå de svenska miljömålen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som riksdagen har beslutat om.

Bland dessa finns kalkningen som en del i att uppnå inom Levande sjöar och vattendrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I vår lokala Hagforsstrategi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett prioriterat område en God grön kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och ett av våra mål är att "Vattnets kvalitet och status i sjöar, vattendrag och grundvatten ska förbättras".

Koll på kalkningsschemat i Hagfors och Värmland

Det kan vara bra att ha koll när kalkning sker i sjöar och vattendrag i hemkommunen. Kalkning sker under sommarsäsong. Ibland kan den rök som uppstår vid kalkning misstas för brandrök. På Värmlands kalkningsförbunds webb kan du i nyhetsflödet läsa när kalkning sker i din närhet.

Håll dig uppdaterad via nyhetsflödet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du lära dig mer?

Havs- och Vattenmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om kalkning i stort.

Värmlands läns kalkningsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om arbete med kalkning här i Värmland.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Miljö- och naturvårdshandläggare

Liisa Larsson
0563-185 37

 

Värmlands läns kalkningsförbund

info@kalkningsforbundet.se

www.kalkningsforbundet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.