logo

Vuxenutbildning i Hagfors  

KOMVUX – Kommunal vuxenutbildning

Den kommunala vuxenutbildningen vänder sig till dig som vill komplettera din tidigare utbildning, läsa in en behörighet för högre studier, höja kompetensen inom ditt nuvarande yrke eller skaffa dig utbildning för ett nytt yrkesområde.

Du som konkurrens eller behörighetskompletterar dig genom att studera på komvux måste själv ladda upp ditt nya betyg på antagning.se.

Tänk på att ett studiebevis från gymnasieskolan inte ger grundläggande behörighet. Läser du en kurs på vuxenutbildningen måste du själv begära att ett examensbevis utfärdas.

Examensbevis/kompletteringar skall vara antagningen tillhanda senast 1 december för studiestart på vårterminen. För studiestart på höstterminen är 18 juni sista kompletteringsdag.

Vuxenutbildning

De flesta utbildningar inom vuxenutbildningen är CSN berättigande.

Vuxenutbildningen i Hagfors finns lokaliserat på Forsskolan och på Älvstranden bildningscentrum. Vi erbjuder kurser på heltid eller deltid, anpassat efter dina behov och önskemål. Undervisningen är kostnadsfri, men du får betala dina läromedel själv.

Kursstart och ansökan
Information kring de sammanhållna, längre utbildningarna inom yrkesvux finns under respektive yrkespaket.

Du som vill läsa behörighetsgivande kurser på gymnasienivå har möjlighet att starta vid flera intag; vecka 34, 45 eller 4 .

Så här anmäler du dig till prövning (tentamen)

Anmälan om prövning kan endast göras via mail ställd till viktoria.hedelin@edu.hagfors.se.
Ansökningsperioden för prövningsveckorna på hösten är 15 augusti till 30 augusti 2021. Prövningsveckorna pågår v. 43-45.

Besked om prövning lämnas senast 15 september. Instruktioner om inbetalning via Swish lämnas i bekräftelsemejl. För sent inbetalda pengar återbetalas ej.

Vi har möjlighet att genomföra prövning i följande kurser;
Matematik 1-4, SVE/SVA 1-3 samt engelska 5 och 6.

Läs mer om regelverket runt prövning
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/provning-for-betyg#provninginomvuxenutbildning

För prövning vecka 16 är ansökan öppen 8 mars till 25 mars 2021.

Ansök till kurser och yrkespaket här  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökningsperiod 1: 15 april – 30 maj.

- för utbildningsstart vecka 34 (augusti)

Till ansökningsperiod 2 (vecka 45) sker ansökan via kontakt med studie-och yrkesvägledare, senast 30 september.

Ansökningsperiod 3: 15 november - 15 december

- för utbildningsstart vecka 4 (januari).

För studier under sommaren ansökan senast 30 april,

ANSÖKAN YRKESPAKET, se yrkesutbildning vuxna i vänsterspalten.

Individuell studieplan
I anslutning till kursstarten upprättas en individuell studieplan för varje elev. Detta innebär att du tillsammans med studie- och yrkesvägledare gör en planering över dina studier. Den individuella studieplanen innehåller vilka kurser du ska läsa, under vilken tid och omfattning samt vilka mål och syften du har med dina studier.

Studieekonomi och CSN
Du som studerar på vuxenutbildningen kan söka statligt studiestöd hos CSN. Ansökan om studiemedel kan göras när som helst under året. För att få studiestöd på heltid krävs att du läser 20 poäng per vecka. (Halvtid 10 poäng/vecka). CSN föredrar att man söker för en längre period samtidigt.

Tillvägagångssätt för att ansöka om studier på vuxenutbildningen

Du kommer i kontakt med oss genom personligt besök, mejl eller per telefon. Det är också möjligt att boka ett digitalt vägledningssamtal.

Vi har tidsbeställning men även drop in tider. Att börja studera är inte krånligt alls. Det startar vanligtvis med ett besök hos någon av våra vägledare på vuxenutbildningen. Där pratar vi om din tidigare studiebakgrund, dina funderingar och vilka möjligheter som finns. En individuell studieplan som bl.a beskriver ditt mål med studierna samt under vilken tidsperiod dina studier beräknas pågå.

Har du läst för att bli behörig för vidare studier?

Vår skola är inte ansluten till den nationella betygsdatabasen vilket betyder att du själv måste ansvara för att dina betyg från vuxenutbildningen scannas till antagningen. (viktiga kompletteringsdatum framgår på antagning.se). Vi hjälper gärna till men det är ditt ansvar att betygen kommer till antagningen i tid.

Kontakt
För ytterligare information och vägledning, kontakta någon av oss på vuxenutbildningen.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se