Hjälptjänster

logo

Kommunalrådets månadsbrev

På denna sida hittar du kommunalråd Jens Fischers månadsbrev.

MAJ

Hej kommuninvånare!

Ännu en fullspäckad månad är nu avslutad. Jag ska försöka sammanfatta för dig vad som har skett under maj.

Ekonomi

Vi befinner oss i ett läge där kommunen ska spara 20 miljoner kronor. Det här kan svänga då det kan komma mer statsbidrag till skolan och vården. Det kan även bli bättre skatteintäkter. Mer träffsäkra rapporter kommer vi att få till hösten hur de här delarna kommer att falla ut inför 2020. Men just nu är prognosen att vi ska spara 20 miljoner kronor.

Det handlar då om att ta ansvar och göra det bästa av situationen för dig som lever ditt liv i Hagfors kommun, ung som gammal. Tyvärr är det svårt att göra alla nöjda i alla beslut. När vi tar beslut måste vi alltid se till helheten och hur framtiden kan påverkas.

Ny översiktsplan för Hagfors kommun

Alla kommuner i Sverige har en översiktsplan. Översiktsplanen ska ange inriktningen för hur vi ska jobba med långsiktigt med att utveckla av den fysiska miljön. Översiktsplanen omfattar hela kommunen och ska ge vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Kommunen ska dessutom i översiktsplanen ha ett separat riktlinjedokument för bostadsförsörjning samt redovisa hur man avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. Av översiktsplanen ska bland annat också framgå hur kommunen avser att tillgodose riksintressen, och följa gällande miljökvalitetsnormer, och redovisa områden som är lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära lägen där strandskyddet kan komma att upphävas

I Hagfors kommun måste vi uppdatera vår översiktsplan så den blir bättre anpassad efter dagens samhälle. Sen måste vi skapa detaljplaner för olika delar i vår kommun som möjliggör byggande av nya industrifastigheter, bostäder m.m. En detaljplan är ett dokument inom samhällsbyggnad och anger hur ett visst område i en kommun ska bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. Till exempel om det ska vara ett villaområde eller ett handelscentrum.

Vi har idag mark men vi har inga färdiga detaljplaner som gör det möjligt att anlägga olika behov på dessa marker. Kommer någon idag och vill köpa mark för att börja bygga så tar det väldigt lång tid, då en ny detaljplan måste göras för varje enskilt fall.

Det här är livsavgörande för en kommun när vi pratar om framtiden och vår utveckling. Det här arbetet är inte något som görs över en natt, men ett arbete pågår. Vi måste jobba än mer för att skapa möjligheter till byggande av olika delar i vår kommun. Som ett första steg har jag, tillsammans med tjänstemän från samhällsbyggnad och näringslivsenheten, haft ett möte med SBK Värmland AB som jobbar med samhällsplanering och arkitektur.

Näringsliv

Under månaden har det varit näringslivsråd. Företagen inom turism, handel och övriga delar var närvarande tillsammans med politiker och tjänstemän. Det här är ett oerhört viktigt forum och det är oerhört viktigt att vi hittar gemensamma mål att jobba med.

Som vanligt har det också varit en hel del företagsbesök. Vi har gjort en runda med spontana företagsbesök i Ekshärad, Hagfors, Råda och Uddeholm. Det är alltid lika trevligt och inspirerande att komma ut och att få träffa alla duktiga och drivna företagare vi har i vår kommun. Många företag i vår kommun går väldigt bra men det finns också områden som har större utmaningar än andra. Vi måste våga lyfta det som är bra och inte alltid se det som är dåligt. Vi måste bli mer stolta över det vi gör. Det här gäller inte bara våra företag utan det här gäller många delar i vår kommun.

Nyöppnade Råda Rasta har också fått ett besök. Vilken otroligt vacker plats! Verkligen en av våra pärlor i kommunen. När vi var där kom det och gick folk hela tiden. Jag har förstått att det varit en del diskussioner på Facebook om en brygga som ligger nedanför restaurangen. Jag kan meddela att det är kommunens brygga och att man kommer att se över den inom en snar framtid. Lite olyckligt är nog de negativa diskussioner som många gånger förs utan att man vet hur saker och ting förhåller sig.

Jag har också haft en träff med Leif Andersson som jobbar med Hagfors Minnesmuseum (Monica Z), Hagfors Bio och Järnvägsmuseet. Vi diskuterade det samarbetsavtal som kommunen och bion och järnvägsmuseet har. Leif har även fått projektmedel genom något som kallas Leader. Leader är en utvecklingsmetod som funnits inom EU sedan början av 1990-talet. Metoden innebär att engagerade människor i ett lokalt område går samman i trepartnerskap som består av; offentlig, privat och ideell sektor, och gör en strategi för hur de vill jobba med att utveckla landsbygden ekonomiskt. Just detta leaderprojekt handlar om att få ett tåg med ett par vagnar som går mellan muséet och olika delar i centrala Hagfors (läs mer http://vaxtlust.se/projekt/utveckling-av-dressintrafiken/länk till annan webbplats).

Arbete pågår nu för fullt och förhoppningen var att allt skulle varit klart till 6 juni men tyvärr hinner man inte det. Man siktar nu på att vara igång senast i början på augusti.

Jag tror det här kommer å bli en riktigt trevlig grej när det väl är klart.

Företagsklimatet i kommunen

Svenskt näringsliv gör varje år en undersökning bland företagen hur man upplever företagsklimatet i vår kommun. Undersökningen går ut varje år i januari och sammanställs under våren och resultatet av företagsklimatet presenteras i maj. Detta år är vårt sammanlagda omdöme 3.3 (av 5) vilket är samma nivå som 2018.

I september presenteras sen rankingen över alla kommuner i Sverige. Den här rankingen är viktig ur många aspekter och även om vi blivit bättre de senaste åren så önskar jag vi klättrar ytterligare. Sen jag kom in i kommunhuset har jag drivit denna fråga hårt. Vi ligger idag på plats 218 av 290 kommuner. Det görs ett mycket bra arbete inom detta området näringsliv och vårt mål är att senast år 2022 ska vara på uppe på en tvåsiffrig ranking. Vi ser med spänning fram emot när rankingen presenteras i höst.

Utvecklingsarbetet Nya Perspektiv

Tillsammans med ledande politiker inom Region Värmland (gamla landstinget) och ledande politiker från Värmlands 16 kommuner har jag deltagit i ett möte inom Nya perspektiv. Fler barn som får en lyckad skolgång, minskad rökning, ökad psykisk hälsa och färre fallskador – det är några av de övergripande målsättningarna för utvecklingsarbetet Nya Perspektiv. En gång per år träffas kommunledningarna, regionledningen, ledningen för skola, socialtjänst och ledningen för hälso- och sjukvården för att diskutera gemensamma utmaningar inom ramen för Nya perspektiv. Det är både den politiska ledningen och förvaltningsledningen som deltar.

På just detta möte deltog en representant från Skellefteå kommun. Hon berättade om fallolyckor och hur mycket det här kostar samhället. År 2017 dog 1062 människor i landet av fallolyckor att jämföras med 253 människor som dog i trafikolyckor. Trafikolyckorna kostar samhället 23,5 miljarder. Vi lägger 43,7 miljarder för att skapa säkrare vägar m.m för att få ner dödstalen och det är helt rätt, men när det gäller fallolyckorna som kostar det samhället 24,6 miljarder lägger vi bara 3,4 miljarder för förebyggande åtgärder. Det här var en riktig väckarklocka för mig.

Värmland tillsammans med fem andra län är sämst på det här arbetet i hela Sverige. Vi står nu inför åldrande befolkning i hela Europa. Inom Värmlands län ligger vi tyvärr näst sämst av alla kommuner vad gäller antalet olyckor. Skellefteå kommun hade räknat på om de inte gör något kommer kostnaderna mellan 2020-2024 att stiga med ca 100 miljoner när det gäller ökade kostnader kopplade till fallolyckor.

Av dem råkar ut för en fallolycka är 2/3 kvinnor. Olyckorna sker i ordinärt boende och olyckorna sker framförallt inomhus genom att man snavar, halkar eller genom yrsel.

Här har vi i Hagfors kommun mycket jobb att göra. Det här är inget arbete som man löser på en dag men vi måste medvetandegöra detta problem.

Arbetsförmedlingens framtid

Kommunstyrelsen har gemensamt skickat ett brev till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson med anledning av stängningen av Arbetsförmedlingens kontor i Hagfors. I brevet ifrågasätter vi denna stängning. Det känns bra att alla partier i kommunstyrelsen var eniga i denna fråga. Länstidningarna NWT och VF har skrivit om detta och det är bra att saken uppmärksammas.

ÄBC i topp inom UF

Jag har besökt Älvstranden Bildningscentrum (ÄBC) där jag träffade läraren Malin Pfeiffer och flera elever som jobbat och varit delaktiga i ungt företagande. Som fler säkert redan har läst så ligger Hagfors i topp när det gäller det här ämnet. Vi behöver stärka entreprenörskap och företagande i kommunen och genom UF ökar chansen att fler törs satsa på att starta eget företag i framtiden. Riktigt kul och riktigt bra jobbat av Malin, elever med flera! Heja!

Möte med fackföreningen Kommunal

Jag har varit inbjuden att träffa Kommunal och deras ombud. Vi diskuterade många olika frågor. Jag ser det som oerhört viktigt att prata om de utmaningar vi har inom framförallt vård och omsorg men även inom många andra områden. Framförallt är det viktigt att lyssna på de som jobbar ute i verksamheterna för att få höra hur de upplever olika saker på deras arbetsplatser.

Inom vården måste vi jobba med många frågor samtidigt. Det handlar om rätt till heltid, delade turer, planering, välfärdsteknik, chefsorganisation m.m. Sen måste vi alltid göra de rätta prioriteringarna utifrån den budget vi har.

Än en gång tack för inbjudan. Jag kan återigen konstatera, och det bedrivs mycket gott arbete inom många verksamheter i vår kommun.

Till sist...

Som många av er säkert märker av i våra utemiljöer så sker mycket positivt inom samhällsbyggnad. Det planteras blommor, man röjer, man sätter upp grillplatser m.m. Jag vill bara säga att det bedrivs fantastiskt mycket bra jobb inom vår kommun. Ni som jobbar inom kommunen ska vara stolta över det ni gör.

Vi ska alla vara stolta över vår kommun.

Ibland målas det upp en bild av att det inte finns jobb men det är helt felaktig. Vi har idag stora utmaningar att få hit rätt kompetens inom vissa områden. Det här är inte bara inom den kommunala verksamheten utan inom flera av våra företag.

Nu ska vi tillsammans fortsätta att driva Hagfors kommun framåt!

Själv har jag bidragit med en ny liten medborgare i kommunen. I veckan fick vi äntligen välkomna vår lilla Ally. Hon har två stora syskon där hemma som är väldigt stolta. Olle som förut hade varit lillebror blev nu storebror som han tycker är väldigt häftigt. Vi ser fram emot en härlig sommar!

Ditt kommunalråd
Jens Fischer

Tidigare månadsbrev

April 2019PDF (pdf, 69.2 kB)

Mars 2019PDF (pdf, 66.5 kB)

Februari 2019PDF (pdf, 69.8 kB)

Januari 2019PDF (pdf, 56.8 kB)

Sidansvarig

Senast ändrad

2019-06-04

KONTAKT

0563-185 00
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se