logo

Vanliga frågor och svar om gatubelysning

Här kan du läsa mer om hur Hagfors kommun jobbar med belysning samt hur du felanmäler eller delar med dig av synpunkter.

Vem sköter gatubelysningen i Hagfors kommun?
Gatubelysningen i Hagfors kommun administreras av samhällsbyggnadsavdelningen. Service och underhåll av gatubelysningen sköts på entreprenad av Vattenfall som gör tre ronder per år.

Om det inte lyser alls
Driftstörningar på gatubelysningsnätet kan bero på många olika saker. Den senaste tiden har vi haft problem då det byggs för fiber på flera olika ställen i Hagfors kommun. I samband med detta arbete kan det hända att belysningskablarna i marken grävs av eller att det kommer fukt in i ledningarna som gör att belysningen slutar fungera.

Att gatubelysningen inte lyser beror alltså inte på att vi har släckt lampor för att minska antalet belysningspunkter i kommunen. Om det inte lyser där det brukar så kan det bero på ett tekniskt fel.

Hjälp oss genom att felanmäla
Är du ute på promenad och ser en lampa som är trasig eller att det inte lyser på din gata som annars är belyst? Då vill vi gärna att du gör en felanmälan via vårt felanmälansystem Infracontrol så att vi får reda på detta. Det är först när vi får in en felanmälan som vi kan åtgärda felet. Du hittar länk till felanmälan i högerspalten. Länk till annan webbplats.

Varför lyser lamporna mitt på dagen?
En vanlig fråga som vi ofta får är varför gatubelysningen är tänd mitt på dagen. Det beror på att vår entreprenör åker runt under dagtid för att kolla upp vilka lampor som är trasiga och behöver bytas ut.

Kan vi tända varannan lampa?
Det är många som frågar om vi kan tända varannan lampa så att gatubelysningen kan vara tänd längre under nattens mörka timmar. Att varannan lampa ska vara tänd kräver en ombyggnation av samtliga styrskåp och stolpar.

Hur många lampor finns i Hagfors kommun?
I Hagfors kommun finns det 4684 ljuskällor längs med gator och vägar. Just nu håller vi på att modernisera och energieffektivisera gatubelysningen genom att byta ut äldre armaturer med kvicksilverlampor mot moderna, miljövänliga och energieffektiva lampor såsom LED, metallhalogen och högtrycksnatrium. Ett omfattande arbete med att byta ut stolpar pågår också.

När ska det lysa?
Gatubelysningen i Hagfors kommun är en politisk fråga och kommunstyrelsen har beslutat (1996-06-19 § 99 och 2006-02-27 § 26) att belysningen ska vara släckt mellan 23.30 och 05.30. För att ändra dessa riktlinjer måste det fattas nya politiska beslut. Kommunens tjänstemän kan därför inte ändra de riktlinjer som redan finns.

Just nu arbetar samhällsbyggnadsavdelningen fram en ny strategi för gatubelysning som ska ersätta de riktlinjer som används idag. Den nya belysningsstrategin ska svara på frågor om hur och var belysning ska finnas samt vilka investeringar som ska göras i framtiden för att förbättra belysningsnätet. Förslaget ska sedan presenteras för kommunstyrelsen som ska besluta om strategin ska ersätta de gamla riktlinjerna.

Du kan påverka
Har du en idé eller ett förslag på hur gatubelysningen kan utvecklas? Då kan du påverka genom att skicka in ett medborgarförslag via vår e-tjänst som du hittar under länkar.

Ris eller ros?
Belysning är viktigt och vi vill veta vad du tycker. Har du inget fel att anmäla men vill dela med dig av dina synpunkter på gatubelysningen eller något annat som berör kommunens service är du välkommen att skicka in dem.

Sidansvarig

Senast ändrad

LÄNKAR

Felanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kundtjänst samhällsbyggnad

0563-189 90

Telefontid: 09.00-12.00, måndag-fredag

va-renhallning@hagfors.se