logo

Klimatarbete

Vi strävar efter att minska vår klimatpåverkan och ekologiska fotavtryck.

Varför jobbar vi med klimatfrågor?
Ökade halter av växthusgaser i jordens atmosfär och klimatförändringarna ställer samhället inför två viktiga utmaningar:

  • Att minska utsläppen av växthusgaser för att på så sätt begränsa de klimateffekter och den temperaturhöjning som kan förväntas
  • Att förbereda samhället på de förändringar som ett ändrat klimat kan medföra, till exempel ökade vattenflöden, spridning av insekter/sjukdomar till nya områden, förändrade odlingsmöjligheter för olika grödor

Hur är klimatarbetet organiserat i Hagfors kommun?
Energi- och klimatplanen behandlar den första utmaningen (se ovan); att minska utsläppen av växthusgaser och användningen av energiresurser. Enligt lag ska en kommun ha en energiplan för omvandling, distribution och användning av energi i kommunen. Eftersom utsläpp av växthusgaser är kopplat till energi så ingår energiplanen i klimatplanen.

Klimatarbetet berör i stort sett allt arbete inom kommunen eftersom energianvändning och utsläpp är tätt kopplade till vardagsverksamheter. Det är dock kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för arbetet. I kommunen finns också en politisk styrgrupp för energifrågor och miljöfrågor, som leds av kommunstyrelsens ordförande.

På tjänstemannanivå ligger ansvaret på samhällsbyggnadschefen, men inom de klimatprogram som kommunen tidigare genomfört har det funnits en samordnande tjänsteman.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Miljöstrateg

Liisa Larsson
0563-185 37
076-318 73 60
liisa.larsson@hagfors.se

Energi- och klimatrådgivning

Rådgivning finns som en samlad tjänst för flera kommuner i Värmland.

Vidare till energirådgivningens webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.