Hjälptjänster

logo

Klimatarbete

Hagfors kommun driver idag ett aktivt klimatarbete och miljöfrågorna har länge haft stort fokus i vårt politiska arbete.

Varför jobbar vi med klimatfrågor?
Ökade halter av växthusgaser i jordens atmosfär och klimatförändringarna ställer samhället inför två viktiga utmaningar

  • Att minska utsläppen av växthusgaser för att på så sätt begränsa de klimateffekter och den temperaturhöjning som kan förväntas
  • Att förbereda samhället på de förändringar som ett ändrat klimat kan medföra, till exempel ökade vattenflöden, spridning av insekter/sjukdomar till nya områden, förändrade odlingsmöjligheter för olika grödor

Hur är klimatarbetet organiserat i Hagfors kommun?
Energi- och klimatplanen behandlar den första utmaningen (se ovan); att minska utsläppen av växthusgaser och användningen av energiresurser. Enligt lag ska en kommun ha en energiplan för omvandling, distribution och användning av energi i kommunen. Eftersom utsläpp av växthusgaser är kopplat till energi så ingår energiplanen i klimatplanen.

Klimatarbetet berör i stort sett allt arbete inom kommunen eftersom energianvändning och utsläpp är tätt kopplade till vardagsverksamheter. Det är dock kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för arbetet. I kommunen finns också en politisk styrgrupp för energifrågor och miljöfrågor, som leds av kommunstyrelsens ordförande.

På tjänstemannanivå ligger ansvaret på samhällsbyggnadschefen, men inom de klimatprogram som kommunen tidigare genomfört har det funnits en samordnande tjänsteman. Idag finns en klimatstrateg anställd som administrerar kommunens klimatarbete.

Virtuell utställning
Om du följer denna länk kommer du att kunna se en virtuell utställninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om Hagfors kommuns arbete för en hållbar utveckling. Energi-, miljö- och klimatarbetet har en viktig del i det arbetet, därför fokuserar utställningen till stor del på dessa delar. Tänk på att allt du gör påverkar framtida generationer. Vi hoppas du inspireras till att bidra på ditt vis - om vi alla hjälps åt kommer vi kunna uppnå en mycket större effekt!

Instruktioner: För att se utställningen, klicka på länken ovan. Klicka sedan på More i displayens nedre högra hörn och välj ”Full screen”. Använd sedan högerpilen på ditt tangentbord för att navigera genom utställningen.

Sidansvarig

Senast ändrad

2017-12-14

KONTAKT

0563-185 00
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se