logo

Ekonomienheten

Ekonomienheten ansvarar för frågor som gäller kommunens budget, ekonomi och bokslut.

Hagfors kommuns ekonomienhet ansvarar för den externa och interna ekonomiadministrationen Hagfors kommun samt de bolag som ingår i kommunkoncernen: Hagforshem AB, Hagfors Energi AB och Hantverkaren 12 KB.

Vi har hand om ekonomin åt de stiftelser som kommunen förvaltar. I hantering av dessa enheters ekonomiadministration ingår även att se till så att de lagar som reglerar området följs såsom kommunallagen, aktiebolagslagen, bokföringslagen och så vidare.

Kommunens upphandlingsfunktion finns hos ekonomienheten.

Ekonomienhetens politiska styrfunktion är kommunstyrelsen.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Ekonomichef
Helén Källvik
0563-186 53 helen.kallvik@hagfors.se