logo

Ekonomienheten

Ekonomienheten ansvarar för frågor som gäller kommunens budget, ekonomi och bokslut.

Hagfors kommuns ekonomienhet ansvarar för den externa och interna ekonomiadministrationen Hagfors kommun samt de bolag som ingår i kommunkoncernen: Hagforshem AB, Hagfors Energi AB och Hantverkaren 12 KB.

Vi har hand om ekonomin åt de stiftelser som kommunen förvaltar. I hantering av dessa enheters ekonomiadministration ingår även att se till så att de lagar som reglerar området följs såsom kommunallagen, aktiebolagslagen, bokföringslagen och så vidare.

Kommunens upphandlingsfunktion finns hos ekonomienheten.

Ekonomienhetens politiska styrfunktion är kommunstyrelsen.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Ekonomichef
Jonas Nilsson
070-191 01 44
0563-188 31 jonas.nilsson@hagfors.se

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.