logo

Bilder från kommunen

I våra kommunala produktioner använder vi i möjligaste mån foton för att illustrera texterna.

De foton vi använder ska helst vara tagna i kommunen och spegla värdeorden närhet, glädje och aktivitet. Utvecklingsenheten förfogar över en bildbank med godkända foton som du kan använda.
Här följer några exempel på foton som passar Hagfors kommun:

undersida bild

Publicerad av

Senast ändrad