logo

Mät radon i egna hemmet

Radon är enkelt att mäta med hjälp av dosor som du låter ligga i huset i minst två månader. Dessa skickas sedan in till ett laboratorium för avläsning. Du behöver placera ut en mätdosa för varje våningsplan där det finns inredda rum, dock minst två dosor per bostad.

Mätperioden pågår 1 oktober till 30 april.

I samband med försäljning eller köp av en bostad kan man utföra en indikerande radonmätning. En sådan korttidsmätning tar 1-2 veckor men ger endast en indikation på radonhalten i inomhusluften.

För att göra en radonmätning beställer du små mätdosor (spårfilmsdosor) från något av de godkända mätlaboratorierna (se nedan) för radon i inomhusluft. Du kan också kontakta oss på miljö- och byggavdelningen så hjälper vi dig beställa dosorna.

Mätdosorna skickas hem till dig med posten. Du placerar ut dem enligt anvisningarna och när mätperioden är slut skickar du in dosorna för analys.

Exempel på ackrediterade mätlaboratorier för radon i inomhusluft:
Eurofins, tel 010-490 84 80 vx, radon.eurofins.se
Radonova, tel. 018-56 88 00, www.radonova.se
Radonanalys GJAB, tel 046-286 28 80, www.radonanalys.se

Under länken till höger, SWEDAC, ser du alla mätlaboratorier i Sverige.

Höga radonhalter går att åtgärda med till exempel förbättrad ventilation, installation av radonsug eller tätning mot mark. Att göra rätt åtgärder är mycket viktigt eftersom felaktiga insatser kan vara verkningslösa eller i värsta fall förvärra situationen.

Information om tidigare mätningar
Om du är osäker på om radonmätning utförts sedan tidigare i din bostad eller tilltänkta hus, kontakta på miljö- och byggavdelningen. Resultatet kan finnas registrerat hos oss.              

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Sofia Kyman
0563-188 47

miljo.bygg@hagfors.se

Vi rekommenderar att du bokar tid inför ett besök vid miljö- och byggavdelningen för att säkerställa att rätt handläggare finns på plats. Tid bokas via mail eller telefon.