logo

Trygghetsboende

Kommunens trygghetsboende Skogvaktaren har 40 lägenheter

Du ansöker om lägenhet på trygghetsboendet hos Hagforshem.

På trygghetsboendet Skogvaktaren finns möjlighet att äta gemensam måltid i matsalen, måndag till fredag.

Trygghetsboendet Skogvaktaren är inget särskilt boende för äldre. Efter individuellt biståndsbeslut kan du få hemtjänstsinsatser. Om du har behov av hjälp och stöd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, kan du ansöka om det hos biståndshandläggaren.

Publicerad av

Senast ändrad