logo

Behörighetsfrågor och förkunskapskrav

När man planerar för studier stöter man ofta på behörighetsfrågor och information om olika förkunskapskrav som utbildningar har. När det gäller universitet skiljer man på grundläggande behörighet och särskild behörighet.
Även utbildningar på gymnasialnivå t ex inom yrkesvux har vissa förkunskapskrav. Behörighetsgivande kurser kan man läsa på vuxenutbildningen.

Universitets- och högskolerådet (UHR) har utvecklat ett nationellt prov som mäter grundläggande behörighet för högskolestudier. Provet kallas grundläggande behörighetsprov och ges under en försöksverksamhet 2022–2023. Det andra provtillfället är den 30 september 2023 (se info under länkar).

Grundläggande behörig med vissa kurser och arbete

Ansökan om reellkompetens kan den göra som har tre års arbete på minst halvtid efter 19 års ålder, tillsammans med vissa gymnasiekurser. Det är ett alternativt sätt att visa att man skaffat sig de kunskaper och den kompetens som krävs för högskolestudier (mer information under länkar).

Basår på högskola och universitet

Ett basår är en ettårig utbildning på gymnasienivå som ordnas av högskolor och universitet. Oftast innebär ett basår studier i tekniska eller naturvetenskapliga ämnen. Det kan till exempel vara ett år där du läser matematik, kemi, biologi eller fysik. När du är klar med ditt år har du vanligtvis en garantiplats på den aktuella högskoleutbildningen som du vill gå.

Välkommen att kontakta vuxenutbildningens studie-och yrkesvägledare med dina betyg och behörighetsfrågor.


Brödtext

Sidansvarig

Senast ändrad