Hjälptjänster

logo

Kommunalt vatten

Du kan alltid vara säker på att vattnet är kontrollerat och håller hög kvalitet om du har kommunalt dricksvatten i kranen. Här kan du läsa hur du ansluter din fastighet till kommunalt vatten.

undersida bild

Det kan finnas möjlighet att ansluta en eller flera fastigheter till kommunalt vatten och avlopp (VA), även om de ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet för VA.

Prata med dina grannar
Ta kontakt med dina grannar och eventuellt befintliga samfälligheter om det finns ett intresse för att ordna en gemensam lösning för vatten och/eller avlopp. Finns det ett intresse- gå ihop och bilda en förening.

Ju fler fastigheter som är med i föreningen desto bättre. Det är en ekonomisk fördel om man är några grannar som går ihop och ansluter sig via samma förbindelsepunkt och servisledning.

Kontakta oss på GVA-enheten
Kontakta GVA-enheten och fråga om det är möjligt att göra ytterligare en anslutning till det kommunala VA-nätet. Det kan gälla enbart vatten eller både vatten och spillvatten (avlopp).

Om arbetet känns för stort att göra själv kan ett tips vara att ta hjälp av en konsult. Konsulten kan hjälpa dig med att hitta bästa sträckningen, göra kostnadsberäkningar och projektera ledningar och eventuella anläggningar.

Lämna in begäran till Lantmäteriet
Lämna begäran till Lantmäteriet om att bilda en samfällighet för vatten och/eller avlopp. Lantmäteriet kan även ombilda en befintlig samfällighetsförening till vatten- och avloppsamfällighet, samt genomföra lantmäteriförrättningar vid behov.

Gör en servisanmälan till kommunen
För att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet (VA-nätet) ska du göra en beställning, en så kallad servisanmälan. Du kan ladda ner en blankett från vårt blankettarkiv på hagfors.se som du fyller i och skickar in till Hagfors kommun, Bryggarevägen 10, 683 33 Hagfors. Märk kuvertet med: VA-ansökan.

Byggnation
Teckna avtal med en entreprenör och påbörja sedan byggnation av vatten- och/eller avloppsledningar.

Sidansvarig

Senast ändrad

2020-03-24

KONTAKTUPPGIFTER

  KONTAKTINFORMATION

  Driftledare VA
  Johannes Ainegren
  0563-188 32
  johannes.ainegren@hagfors.se

  Samordnare VA-verken

  Fredrik Halvarsson
  073-033 82 47
  fredrik.halvarsson@hagfors.se

  KONTAKT

  Måndag-torsdag 8.00–17.00
  Fredag 8.00–16.00
  0563-185 00

  Dalavägen 10
  683 80 Hagfors
  kommun@hagfors.se