logo

Vattenkvalitet

Vatten är en förutsättning för allt liv och vårt viktigaste livsmedel. Livsmedelsverket ställer höga krav på drickvattnet i Sverige. Kvaliteten på dricksvattnet i Hagfors kommun är god.

I Sverige är det självklart att vi ska kunna dricka vatten direkt ur kranen utan att bli sjuka. Vi vill inte att dricksvattnet ska vara grumligt, färgat eller lukta illa. Det får heller inte innehålla skadliga bakterier eller ämnen som kan vara farliga för din hälsa.

Regelbundna kontroller
Årligen genomförs ett stort antal analyser på dricksvattnet i Hagfors kommun, på vattenverken, i ledningsnätet och hos användare för att säkerställa att det dricksvatten som når användarna håller en hög kvalitet.

Ett mikrobioligiskt prov tas varje vecka från Ullenverket för att säkerställa att dricksvattnet inte innehåller mikroorganismer som vi kan bli sjuka av. Var tredje vecka tas även ett kemiskt prov från samma anläggning för att kontrollera att vattnet inte innehåller kemiska ämnen.

Vattenprov tas även vid kommunens mindre vattenverk i Sunnemo och Gustavsfors fem gånger per år.

Förutom att kontrollera vattnets kvalitet vid vattenverken gör kommunen även stickprov i nätet hos användare.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTINFORMATION

 

Samordnare VA-verken

Fredrik Halvarsson
073-033 82 47
fredrik.halvarsson@hagfors.se