logo

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten i Hagfors kommun har brandstationer i Hagfors och Ekshärad. Vi samarbetar med våra angränsande kommuner och räddningstjänster i Torsby, Sunne, Malung, BRT Filipstad, Lesjöfors och Karlstadsregionens räddningstjänst. Räddningstjänsten i Hagfors ingår i Räddningsregion Bergslagen.

Hagfors brandstation är bemannad under dagtid mellan klockan 7.00-16.00. Ekshärad brandstation är normalt inte bemannad under dagtid. Räddningschef är Håkan Finnkvist och ställföreträdande räddningschef är Håkan Bengtsson.

Det finns 21 stycken deltidsbrandmän i Hagfors och 20 stycken i Ekshärad. Det är dom deltidsanställda brandmännen som har beredskap och vid ett larm ska de vara på plats på brandstationen inom fem minuter i Hagfors och sju minuter i Ekshärad.

Räddningsregion Bergslagen

Räddningsregion Bergslagen (RRB) är en gemensam operativ ledningsorganisation för räddningstjänsterna i Värmlands län, Örebro län och delar av Dalarnas län, Västra Götalands län och Västmanlands län. Syftet med RRB är att åstadkomma mer effektiv användning av resurser och därmed större förmåga och uthållighet att genomföra räddningsinsatser.

I korthet innebär Räddningsregion Bergslagen ett nära samarbete när det gäller räddningsledning och användning av resurser som brandmän, fordon och materiel. Detta ger de ingående räddningstjänsterna bättre förutsättningar att

 • snabbt få mycket resurser till en olycksplats
 • leda stora insatser
 • hantera samtidiga, komplexa och långvariga händelser.

Ny samverkanscentral ger kortare larmkedjor och förbättrad samverkan

I Örebro finns Seglet, samverkanscentral Bergslagen. Därifrån leder polisregion Bergslagen, SOS Alarm och de 17 räddningstjänsterna i Räddningsregion Bergslagen tillsammans olika typer av insatser i västra delen av mellersta Sverige.

Samverkanscentralen invigdes i april 2024 och inrymmer lokaler för polisen, SOS Alarm och räddningstjänsten. Det finns även möjlighet för andra samhällsaktörer att nyttja lokalerna för samverkan, exempelvis vid större samhällsstörningar.

Målet med den nya samverkanscentralen är att stärka förmågan att hantera både vardagliga händelser och större kriser så att hjälpsökande ska få snabbare hjälp med rätt resurser i rätt tid, i både större och mindre händelser.

Det som är unikt med Seglet är att det finns en gemensam samverkansarena där polisen, SOS Alarm och räddningstjänsten kan sitta tillsammans och leda insatser tillsammans dygnet runt. Detta ger goda förutsättningar att hjälpas åt i ett tidigt skede av händelser. Det ger också snabba kommunikationsvägar som möjliggör kortare larmkedjor och utökade möjligheter att situationsanpassa insatserna. Dessutom finns stora möjligheter till erfarenhetsutbyte i vardagen både före och efter händelser.

Samverkanscentralen Seglet i Örebro. Illustration: Hållen Arkitekter

Samverkanscentralen Seglet i Örebro. Illustration: Hållen Arkitekter.

SOS Alarm är en viktig del

SOS Alarm är också en viktig del i räddningsregionen. Deras räddningsåtgörare sköter utalarmeringen och bidrar till att rätt resurser larmas till varje insats.

Goda erfarenheter av samarbete

En rad stora händelser genom åren har visat att svensk räddningstjänst behöver organisera sig i större enheter för att öka sin förmåga att genomföra räddningsinsatser. Utifrån detta valde räddningstjänsterna i Värmlands län, Örebro län och delar av Dalarna, Västra Götaland och Västmanland att i maj 2020 bilda en gemensam operativ ledningsorganisation. Under 2021 kom också ny lagstiftning som säger att Sveriges samtliga 290 kommuner ska vara anslutna till en dygnet runt-bemannad räddningsledning.

Räddningsregion Bergslagen omfattar 42 kommuner med 740 000 invånare. I området finns 17 räddningstjänster med 110 styrkor/stationer som årligen hanterar omkring 7 500 larm.

Räddningsregion Bergslagen omfattar 42 kommuner med 740 000 invånare. I området finns 17 räddningstjänster med 110 styrkor/stationer som årligen hanterar omkring 7 500 larm.

De räddningstjänster som ingår i Räddningsregion Bergslagen är:

 • Bengtsfors räddningstjänst
 • Bergslagens räddningstjänst
 • Brandkåren Norra Dalarna
 • Nerikes Brandkår
 • Räddningstjänsten Arvika
 • Räddningstjänsten Dals-Ed
 • Räddningstjänsten Eda
 • Räddningstjänsten Hagfors
 • Räddningstjänsten Karlstadsregionen
 • Räddningstjänsten Malung-Sälen
 • Räddningstjänsten Skinnskatteberg
 • Räddningstjänsten Säffle
 • Räddningstjänsten Torsby
 • Räddningstjänsten Åmål
 • Räddningstjänsten Årjäng
 • Sunne räddningstjänst
 • Södra Dalarnas räddningstjänstförbund

Publicerad av

Senast ändrad