logo

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten i Hagfors kommun har brandstationer i Hagfors och Ekshärad. Vi samarbetar med våra angränsande kommuner och räddningstjänster i Torsby, Sunne, Malung, BRT Filipstad, Lesjöfors och Karlstadsregionens räddningstjänst. Räddningstjänsten i Hagfors ingår i Räddningsregion Bergslagen.

Hagfors brandstation är bemannad under dagtid mellan klockan 7.00-16.00. Ekshärad brandstation är normalt inte bemannad under dagtid. Räddningschef är Håkan Finnkvist och ställföreträdande räddningschef är Håkan Bengtsson.

Det finns 21 stycken deltidsbrandmän i Hagfors och 20 stycken i Ekshärad. Det är dom deltidsanställda brandmännen som har beredskap och vid ett larm ska de vara på plats på brandstationen inom fem minuter i Hagfors och sju minuter i Ekshärad.

Räddningsregion Bergslagen

Räddningsregion Bergslagen (RRB) är en gemensam operativ ledningsorganisation för räddningstjänsterna i Värmlands län, Örebro län och delar av Dalarna, Västra Götaland och Västmanland.

Räddningsregion Bergslagen omfattar 42 kommuner med 740 000 invånare. I området finns 17 räddningstjänster med 110 styrkor/stationer som årligen hanterar omkring 7 500 larm. Systemet bemannas gemensamt av de ingående räddningstjänsterna. Varje räddningstjänst är dock sin egen organisation i sin kommun.

Syftet med RRB är att åstadkomma mer effektiv användning av resurser och därmed större förmåga och uthållighet att genomföra räddningsinsatser. I korthet innebär Räddningsregion Bergslagen ett nära samarbete när det gäller räddningsledning och användning av resurser som brandmän, fordon och materiel.

Gemensam ledningscentral i Örebro

Ledning på skadeplats och i systemet som helhet bedrivs från en gemensam ledningscentral på brandstationen i Örebro som är samlokaliserad med SOS Alarm. Ledningscentralen är bemannad dygnet runt, veckans alla dagar, med befäl som fördelar sin arbetstid mellan Räddningsregion Bergslagen och den egna räddningstjänsten. Här finns ett vakthavande befäl och ett larmbefäl som tillsammans med en räddningschef i beredskap utövar den övergripande ledningen. Dessa samspelar med gemensamma regionala insatsledare samt insatsledare och styrkeledare i alla de ingående räddningstjänsterna.

SOS Alarm en viktig del i systemet

SOS Alarm är också en viktig del i systemet. Deras operatörer sköter utlarmningen och bidrar till att rätt resurser larmas till varje insats.

Räddningsregion Bergslagen omfattar 42 kommuner med 740 000 invånare. I området finns 17 räddningstjänster med 110 styrkor/stationer som årligen hanterar omkring 7 500 larm.

De räddningstjänster som ingår i Räddningsregion Bergslagen är:
Bengtsfors räddningstjänst
Bergslagens räddningstjänst
Brandkåren Norra Dalarna
Nerikes Brandkår
Räddningstjänsten Arvika
Räddningstjänsten Dals-Ed
Räddningstjänsten Eda
Räddningstjänsten Hagfors
Räddningstjänsten Karlstadsregionen
Räddningstjänsten Malung-Sälen
Räddningstjänsten Skinnskatteberg
Räddningstjänsten Säffle
Räddningstjänsten Årjäng
Sunne räddningstjänst
Södra Dalarnas räddningstjänstförbund
Torsby räddningstjänst
Åmål räddningstjänst

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKT

Räddningschef
Håkan Finnkvist
070-286 66 74
0563-186 23
hakan.finnkvist@hagfors.se

Stf Räddningschef
Håkan Bengtsson
0563-186 22
hakan.bengtsson@hagfors.se

Kontakt för media vid pågående räddningsinsats
070-344 11 15. Observera att detta nummer endast får användas av media!