logo

Kommunikationsinsats 2023 ­– Vi finns för dig som bor i Hagfors kommun

Vi vill att du som bor och lever i Hagfors kommun ska ha ett gôtt liv. Medgång och motgång är naturligt men ibland suger livet och då kan hjälp behövas av en utomstående person. I den här broschyren har vi samlat kontaktuppgifter till Hagfors kommun, Region Värmland samt andra stödinsatser för att det ska vara lätt att få kontakt när behov uppstår. Spara gärna broschyren så hittar du var hjälp finns om du behöver den. Alla verksamheter i Hagfors kommun når du också via kommunens växel 0563-185 00.

Broschyr Vi finns för dig som bor i Hagfors kommun

Under julveckan 2023 får drygt 6 000 hushåll i Hagfors en broschyr och ett informationsblad i brevlådan. Utskicket är framtaget i samverkan mellan Hagfors kommun och Region Värmland för att visa män var de kan få stöd och hjälp.

Vi vill att du som bor och lever i Hagfors kommun ska ha ett gôtt liv

Medgång och motgång är naturligt men ibland suger livet och då kan hjälp behövas av en utomstående person. I den här broschyren har vi samlat kontaktuppgifter till Hagfors kommun, Region Värmland samt andra stödinsatser för att det ska vara lätt att få kontakt när behov uppstår.

Kommunala verksamheter

Alla kommunens verksamheter kan du nå via kommunens växel 0563-18500.

Anhörigstöd

Om du vårdar eller stödjer en närstående som är äldre, långvarigt sjuk, har en funktionsnedsättning eller som har ett missbruk/beroende, är det möjligt att få stöd från kommunen.

om.hagfors.se/anhorigstod Länk till annan webbplats.

Elevhälsa

Elevhälsan finns för alla elever och omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

om.hagfors.se/elevhälsa Länk till annan webbplats.

Familjerådgivning

Ibland kan man behöva stöttning i familjelivet till följd av obalans i förhållandet, bråk eller en eventuell separation. Då kan du vända dig till kommunens familjerådgivning.
Ring: 0563-541226, 054-541227 eller 0563–541216

om.hagfors.se/familjeradgivning Länk till annan webbplats.

Företagshälsovård

Vid arbetsrelaterade besvär med hälsan, både fysiska och psykiska, prata med din arbetsgivare om din arbetsplats är ansluten till en företagshälsovård.

Hemsjukvård i Hagfors kommun

Hemsjukvård är ett samlingsnamn för all kommunal hälso- och sjukvård som ges i det egna hemmet eller i särskilt boende. Hemsjukvården vänder sig till alla kommunens invånare, som är över sju år, med ett varaktigt behov av hälso- och sjukvård och en diagnos eller ett funktionshinder som motiverar vård i hemmet.

om.hagfors.se/hemsjukvard Länk till annan webbplats.

Hemtjänst och särskilt boende

Du som behöver stöd, hjälp och service kan ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL). Målet med biståndet är att underlätta för dig att få en fungerande vardag.

om.hagfors.se/ansokan-om-bistand Länk till annan webbplats.

LSS och Socialpsykiatri

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är en rättighetslag för personer med stora, varaktiga psykiska och/eller fysiska funktionsnedsättningar. Du som behöver stöd, hjälp och service kan ansöka om insatser enligt LSS.

om.hagfors.se/LSS_socialpsykiatri Länk till annan webbplats.

Inom socialpsykiatri i Hagfors kan du ansöka om boendestöd, boende, daglig sysselsättning och/eller kontaktperson.

om.hagfors.se/socialpsykiatri Länk till annan webbplats.

Rehabilitering i Hagfors kommun

På kommunrehab arbetar sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter och rehabassistenter tillsammans för att du ska kunna bibehålla eller förbättra din förmåga att leva ett så aktivt liv som möjligt.

om.hagfors.se/rehabilitering Länk till annan webbplats.

Stöd för barn och ungdomar samt deras familjer

Barn- och ungdomsgruppen ansvarar för socialtjänst för barn och ungdomar upp till 21 år samt deras familjer. Har du och/eller din familj behov av stöd kan ni kontakta barn- och ungdomsgruppen.

om.hagfors.se/barn-och-ungdomsgruppen Länk till annan webbplats.

Stöd för vuxna i behov av råd eller hjälp

Är du vuxen och känner att du är i behov av råd eller hjälp gällande ekonomi, skadligt bruk/beroende/missbruk, våld i nära relation och/eller andra frågor? Kontakta vuxengruppen i Hagfors kommun.

om.hagfors.se/stod-for-vuxna Länk till annan webbplats.

Socialjour i Hagfors vid akut behov av hjälp på kvällar och nätter

När Socialtjänsten håller stängt och du behöver akut hjälp på kvällar och nätter, kontakta socialjouren i Hagfors kommun

Ring: 076-1395359

om.hagfors.se/akut-socialjour Länk till annan webbplats.

Så söker du hjälp i Region Värmland

Sök hjälp för fysiska besvär

1177.se/Varmland/varden-i-varmland Länk till annan webbplats.

1177.se

Här finns råd om vård och hjälp att bedöma om du kan lindra dina symtom själv eller om du behöver söka vård.

Appen vård i Värmland

Via appen kan du boka videosamtal med till exempel hälsocoach och tobaksrådgivare.

Appen Ung i Värmland

Via appen kan du som är ung boka videosamtal med till exempel barnmorska och sjuksköterska.

Din vårdcentral

Här kan du få hjälp med de vanligaste fysiska hälsoproblemen. Vid behov får du remiss till annan specialistvård.

Ungdomsmottagningen

För dig som är 13–25 år. Här kan du få hjälp med till exempel frågor om sex, relationer, skydd mot könssjukdomar, preventivmedel, test för könssjukdomar och graviditetstest.

1177 på telefon

Om du behöver sjukvårdsrådgivning när din vårdcentral och övriga mottagningar är stängda kan du ringa 1177, som har öppet dygnet runt. Om du har ett vårdbehov
som inte kan vänta till nästa vardag kan du bli inbokad på en jourcentral.

Akutmottagningen

Hit vänder du dig vid allvarliga sjukdomstillstånd och olyckor. Patienter med störst behov av vård tas om hand först. Om dina besvär inte är akuta finns risk att du
får vänta länge eller blir hänvisad vidare till en vårdcentral eller jourcentral.

112

Vid akut livshotande skada eller sjukdom ska du alltid ring 112.

Sök hjälp för psykiska besvär

1177.se/Varmland/soka-vard-psykiska-besvar Länk till annan webbplats.

Appen vård i Värmland

Via appen kan du boka videosamtal med till exempel samtalsmottagning.

Appen Ung i Värmland

Via appen kan du som är ung boka videosamtal med till exempel kurator och psykolog.

Din vårdcentral

Här kan du få hjälp med de vanligaste psykiska hälsoproblemen. Vid behov får du remiss till annan specialistvård.

Ungdomsmottagningen

För dig som är 13–25 år. Här kan du till exempel få stöd om du mår dåligt, är stressad eller har ångest.

Första linjen unga

För dig som är 13–20 år. Prata med oss om du behöver stöd eller råd, om du är stressad, orolig, nedstämd eller har relationsproblem. Ingen fråga eller problem är för litet. Vi vill hjälpa dig tidigt innan problemen blir större.

1177 på telefon

Om du behöver sjukvårdsrådgivning när din vårdcentral och övriga mottagningar är stängda kan du ringa 1177, som har
öppet dygnet runt.

Psykiatrisk mottagning

Vid allvarligare psykiska problem kan du få remiss från vårdcentralen till en psykiatrisk mottagning eller göra en egen vårdbegäran.

Psykiatriska akutmottagningen

Hit vänder du dig om du har akuta psykiska problem som inte kan vänta.

112

I en akut livshotande situation ska du alltid ringa 112.

Mer information och kontaktuppgifter hittar du på 1177.se

Kom ihåg!

Genom att logga in på 1177.se kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt. Du får också en möjlighet att vara delaktig i din egen vård. Du som är vårdnadshavare kan även göra barns vårdärenden genom att logga in. Detta fungerar fram till att barnet fyller 13 år. Därefter behöver barnet logga in själv för att göra sina vårdärenden.

Vanliga tecken på psykisk ohälsa

 • Irritation och ilska
 • Sömnsvårigheter
 • Ensamhet och tunga tankar
 • Bröstsmärta
 • Ökat intag av alkohol
 • Känsla av misslyckande eller att inte räcka till
 • Ökad känsla av stress
 • Ointresse för sådant som tidigare varit intressant eller roligt
 • Magont och dålig aptit
 • Nedstämdhet och känsla av hopplöshet
 • Livsleda
 • Trötthet och låg energi
 • Risktagande
 • Koncentrationssvårigheter

Kontaktuppgifter till övriga stödinsatser

Alla kommunens verksamheter kan du nå via kommunens växel 0563-18500

Alkohollinjen

För dig som funderar över dina alkoholvanor.

Ring: 020-844448
om.hagfors.se/alkohollinjen Länk till annan webbplats.

Anhöriglinjen

Anhöriglinjen är en nationell stödtelefon och bemannas av volontärer med stor erfarenhet.

Ring: 0200-239500

om.hagfors.se/anhoriglinjen Länk till annan webbplats.

Bris, Barnens rätt i samhället

Bris är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Både barn, unga och vuxna kan kontakta Bris för stöd och
information. På Bris hemsida finns kontaktuppgifter till mail och chat.

Ring: 116111

om.hagfors.se/bris Länk till annan webbplats.

Jourhavande kompis

Jourhavande kompis är en stödchatt för dig upp till 25 år. Oavsett vem du är eller var du befinner dig så kan du chatta med oss. Hos oss är du anonym och de som svarar i chatten är också det. Vi är inga psykologer eller experter, bara andra unga människor som finns här för dig när du behöver det.

om.hagfors.se/jourhavande-kompis Länk till annan webbplats.

Jourhavande medmänniska

Jourhavande medmänniska är en ideell förening som bedriver jourtelefon- och chattverksamhet för alla människor som önskar någon att tala med.

Ring: 08-7021680

om.hagfors.se/jourhavande-medmanniska Länk till annan webbplats.

Jourhavande präst

Jourhavande präst ger akut samtalsoch krisstöd.

Ring: 112

Livslinjen

Livslinjen för dig som är 16–25 år och vill ha någon att prata med.
Chatta sönd–torsdag klockan 17–24.

om.hagfors.se/livslinjen Länk till annan webbplats.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa.
Ring: 020-505050

om.hagfors.se/kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats.

MIND

Föräldralinjen

Föräldralinjen är till för dig som är orolig för ditt barn eller ett barn i
din närhet.

Ring: 020-852000

om.hagfors.se/foraldralinjen Länk till annan webbplats.

Självmordslinjen

Självmordslinjen är till för dig som har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar. Du når linjen via telefon eller chat.

Ring: 90101

om.hagfors.se/sjalvmordslinjen Länk till annan webbplats.

Äldrelinjen

Äldrelinjen riktar sig till dig som mår psykiskt dåligt eller som längtar
efter någon att prata med.

Ring: 020-222233

om.hagfors.se/aldrelinjen Länk till annan webbplats.

Nationella mansjouren

Mansjouren är ett forum för människor som behöver någon att prata med.

Ring: 08-303020

om.hagfors.se/mansjouren Länk till annan webbplats.

SHEDO Självskadechatten

Självskadechatten drivs av SHEDO som är en ideell förening. Shedo arbetar med självskadebeteende och ätstörningar genom att sprida kunskap och information, ge stöd till drabbade och närstående samt skapa opinion för deras målgrupp.

om.hagfors.se/sjalvskadechatten Länk till annan webbplats.

Stödlinjen för efterlevande

SPES, Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd, stödlinje är för efterlevande. De som svarar i telefon är medlemmar som själva mist i suicid. De är inte professionella terapeuter – de ger stöd från efterlevande till efterlevande.

Ring: 020-181800

om.hagfors.se/stodlinjen-for-efterlevande Länk till annan webbplats.

Stödlinjen för män

Stödlinjen för män är en nationell stödtelefon för den som utsatts för
hot och våld i nära relation eller sexuellt våld. Även närstående och
yrkesverksamma är välkomna att ringa.

Ring: 020-808080

om.hagfors.se/stodlinjen-for-man Länk till annan webbplats.

Stödlinjen för spelare och anhöriga

Är du orolig för ditt eller någon annans spelande om pengar? Ring eller chatta med stödlinjen för spelare och anhöriga.

Ring: 020-819100

om.hagfors.se/stodlinjen-spelare-anhoriga Länk till annan webbplats.

Stödlinjen för transpersoner

Stödlinjen för transpersoner är en nationell stödtelefon för den som utsatts för våld i nära relationer eller sexuellt våld. Linjen riktar sig till transpersoner, inklusive ickebinära och personer med transerfarenhet. Även närstående och yrkesverksamma är välkomna att ringa.

Ring: 020-550000

om.hagfors.se/stodlinjen-for-transpersoner Länk till annan webbplats.

Terrafem – flerspråkig jourtelefon

Terrafem är en Ideell organisation som arbetar för kvinnors och
flickors rätt att leva utan våld och dominans. Organisationen har
kontakt med utsatta kvinnor från olika länder och kan i dagsläget
ge kvinnor stöd och råd på 62 olika språk.

Ring: 020-521010

om.hagfors.se/terrafem Länk till annan webbplats.

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är Sveriges största kristna trossamfund

Hagfors-Gustav Adolfs församling

Ring: 0563-540530

hagfors.pastorat@svenskakyrkan.se

om.hagfors.se/hagfors-pastorat Länk till annan webbplats.

Ekshärads församling

Ring: 0563-40050

eksharad.pastorat@svenskakyrkan.se

om.hagfors.se/eksharad-pastorat Länk till annan webbplats.

Norra Råda-Sunnemo församling

Ring: 0563-540530

hagfors.pastorat@svenskakyrkan.se

om.hagfors.se/hagfors-pastorat Länk till annan webbplats.

En tröstande hand på en mans axel

I den här broschyren har vi samlat kontaktuppgifter till Hagfors kommun, Region Värmland samt andra stödinsatser för att det ska vara lätt för dig att få kontakt när behov uppstår.

Alla verksamheter i Hagfors kommun når du via kommunens växel 0563-18500.

Publicerad av

Senast ändrad